Bengtsfors företagsklimat fortsätter uppåt

Bild: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet av sin årliga undersökning av företagsklimatet. Totalt har 80 företag i Bengtsfors kommun svarat på enkäten. Företagen har 2023 gett företagsklimatet det sammanfattande betyget 3,9 vilket är en ökning jämfört med förra årets betyg. Bengtsfors företagsklimat har även i år högst betyg bland kommunerna i Fyrbodal.

Den positiva trenden fortsätter och det är mycket glädjande att våra lokala företag är nöjda med näringslivsarbetet i kommunen. Vårt fokus på att bygga ett gott näringslivsklimat i nära samverkan med våra lokala företag ger långsiktiga positiva effekter och skapar goda förutsättningar för växande företag, tillväxt och konkurrenskraft, säger Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Över 32 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sina kommuner. Resultatet av undersökningen utgör grunden i den ranking om företagsklimat som publiceras i höst. Det sammanfattande betyget på företagsklimatet 2023 är 3,9 att jämföras med förra årets betyg på 3,7. Betyget mäts i skalan ett till sex. Rikssnittet ligger 2023 på 3,5. Betyget 3,9 ger Bengtsfors högst betyg i företagsklimat bland Fyrbodals kommuner.

Jämfört med föregående år så ger företagen Bengtsfors kommun ett högre betyg på samtiliga enkätfrågor utom två, vilket sammantaget visar på en tydlig förbättring av resultatet. Den långsiktiga positiva utvecklingen av företagsklimatet i kommunen fortsätter.

Den positiva utvecklingskurvan för Bengtsfors företagsklimat är ett resultat av stort engagemang, samverkan och dialog mellan det lokala näringslivet och kommunens olika verksamheter. Satsningarna vi gör på yrkesutbildning samt hållbar cirkulär omställning tillsammans med företagen är ett par exempel. Vi vill rikta ett stort tack till er 80 företagare som svarat på enkäten och som hjälper oss att göra skillnad, säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare.

Se nedan diagram, tabell samt länk för mer detaljer.

Utveckling av betyg Sammanfattande omdöme. Bild: Svenskt Näringsliv

I nedan tabell finns Bengtsfors enkätresultat för 2023, jämförelser med 2022 och med Sverigesnittet.

Enkätfråga

Betyg 2023

Jämfört med 2022

Jämfört med Sverige

Sammanfattande omdöme

3,9

+0,2

+0,4

Konkurrens från kommunens verksamheter

4,2

+0,3

+0,6

Kommunpolitikens attityder

4,2

+0,4

+0,8

Kommunens service och bemötande

4,1

+0,2

+0,8

Allmänhetens attityder

4,0

+0,1

+0,1

Tjänstepersoners attityder

4,0

+0,3

+0,8

Företagens engagemang för företagsklimatet

3,8

+0,1

+0,3

Dialog med kommunens beslutsfattare

3,8

+0,2

+0,8

Information till företagen

3,7

+0,1

+0,6

Mobilnät och bredband

3,6

-0,1

-0,5

Påverkan av brottslighet/otrygghet

3,4

+0,5

-0,4

Upphandling

3,2

+0,1

+0,5

Skolans kontakter med näringslivet

3,0

-0,1

+0,1

Tillgång till relevant kompetens

2,7

+0,2

-0,1

Vägnät, flyg och tågförbindelser

2,4

+0,2

-0,9


Resultatet för Bengtsfors kommun samt mer information om enkätundersökningen för Bengtsfors hittar du här på Svenskt Näringslivs sida - Företagsklimat Bengtsfors. Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist