Mustadfors Bruks ägare flyttar verksamhet från Dals Långed till Colombia

Foto: Niklas Eriksson

Mustadfors Bruks AB ägare har tagit beslut om att flytta produktionen i Dals Långed till Colombia där bolaget redan i dag har en fabrik med 200 anställda. Skälen som anges till flytten är ökande volymer i Syd- och Nordamerika, minskande volymer i Europa samt en mer rationell och ekonomisk drift. Ägaren
meddelar att försäljning och distribution blir kvar i Dals Långed.

Mustadfors Bruks har idag 47 anställda. Hur många anställda som berörs klargörs efter fackliga förhandlingar. Många företag i Bengtsfors och Dalsland har rekryteringsbehov och Bengtsfors kommun kommer stödja och genomföra riktade rekryteringsinsatser för Mustadfors Bruks medarbetare mot det lokala näringslivets behov.

Det är naturligtvis mycket tråkigt att anrika Mustadfors Bruks, som är en viktig arbetsgivare här och som nyligen hade 125 års jubileum, flyttar stora delar av verksamheten härifrån. Näringslivet i Bengtsfors och Dalsland har ett gott företagsklimat och företagen har fortsatt stora kompetens- och rekryteringsbehov. Vi kommer aktivt stöjda medarbetarna på företaget och ser ljust på framtiden trots bakslaget, säger Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande

Stora kompetens- och rekryteringsbehov

I Bengtsfors och övriga Dalslandskommuner har det nyligen genomförts en uppdaterad kompetenskartläggning av näringslivets kompetens- och rekryteringsbehov. Det finns en god bild av vilka behov företagen har idag och på ett till två års sikt. Industrin har ett stort behov av allt från operatörer till tekniker, underhåll och övriga yrkesroller. Rekryteringsbehov finns självklart även inom flera andra branscher och yrkesroller.

Näringslivet i Bengtsfors och Dalsland har kompetensbehov och från vår sida kommer vi vända det tråkiga beskedet till ett tillfälle att skapa rekryteringsmöjligheter för våra dalsländska företag och en fortsatt positiv tillväxt i Dalsland, säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun.

Bengtsfors kommer i samverkan med övriga kommuner i Dalsland kontakta företag med rekryteringsbehov och planera en riktad rekryteringsinsats för Mustadfors Bruks medarbetare. Mer information om tid och upplägg kommer inom kort.

Har ditt företag behov av industrikompetens och vill vara med i rekryteringsinsatsen?

Kontakta Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se eller 0531-52 60 44.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Stig Bertilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0531-52 61 05
stig.bertilsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson