Termos Åkeri satsar och köper industrimark i Billingsfors

Idel glada miner när köpekontraktet signeras av Patrik Pettersson och Jennifer Kenne! Från vänster i bild: Patrik Pettersson Termos Åkeri AB och Dalslands Fastigheter AB. Bengtsfors kommun representerades av Stig Bertilsson (M) kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Lindh Svanqvist näringslivsutvecklare och Jennifer Kenne mark- och exploateringsingenjör.

Gårdsplanen i Laxarby har blivit för liten för det växande företaget Termos Åkeri AB med sex anställda, som snart blir åtta då rekrytering pågår. För att kunna fortsätta utveckla verksamheten kontaktade ägaren Patrik Pettersson Bengtsfors kommun för att diskutera olika möjligheter och idag signerades köpeavtalet på cirka ett hektar mark i Billingsfors.

Företaget utvecklas och jag vill ge mina anställda en fast punkt med tillgång till verkstad, fikarum och toaletter som inte är kopplat till min privata bostad. En plats som vi kan kalla vår arbetsplats och där vi trivs. För att hitta möjligheter kontaktade jag Bengtsfors kommun. Jeanette (näringslivsutvecklare) och Jennifer (mark- och exploateringsingenjör) har hjälpt mig från första kontakten till att avtalet signerades. Engagemanget, servicen och den löpande dialogen vi haft under processen har överträffat mina förväntningar och har gjort att något jag trodde skulle bli krångligt istället blev enkelt, berättar Patrik Pettersson ägare Termos Åkeri AB och Dalslands Fastighetsbolag AB.

Patrik köper fastigheten via sitt fastighetsbolag Dalslands Fastigheter AB och planerar inledningsvis att börja jämna ut och förbereda marken. Tanken är att på sikt bygga en verksamhetslokal.

Marken om cirka en hektar som Dalslands Fastigheter AB förvärvar av Bengtsfors kommun är avsedd för industriändamål och är en del av fastigheten Billingsfors 21:28. Efter att köpeavtalet är påskrivet kommer markområdet att avstyckas genom lantmäteriförättning.

Vi är mycket glada över att marken har sålts till ett lokalt företag som satsar framåt, säger Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kontraktet är signerat och en glad Patrik Pettersson skakar hand med Stig Bertilsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson