Open Wood startar åter

I en samverkan med sex finansiärer som tror på både platsen, kraften och värdet med en
hållbar möbel- och inredningsbransch återstartas Open Woods verkstad. En satsning som handlar om att vara ett kunskapscentrum för hållbar utveckling kopplat till forskning samt vara en plattform för innovation och kompetensutveckling genom att bland annat tillgängliggöra Open Woods
verkstad.

Open Wood-projektet

Open Wood-projektet syftar till att främja utvecklingen inom möbel- och inredningsbranschen i Sverige, med ett starkt fokus på hållbar miljö- och klimatomställning. Projektet är särskilt inriktat på att stödja små och medelstora företag genom att erbjuda en kreativ och innovativ plattform. Det ger företagen möjligheter att delta i och dra nytta av Open Woods resurser, vilket bidrar till ett gynnsamt innovationsdrivet företagsklimat.

Syftet är också att skapa en stabil och hållbar organisation och affärsmodell, samt att etablera samarbeten med olika intressenter som kan bidra till projektets relevans och ekonomiska hållbarhet. Genom att fungera som en central aktör för lärande och innovation, positionerar sig Open Wood som en viktig resurs för kunskapsintensiva
företag inom branschen. Det främjar inte bara tillväxt och utveckling av befintliga företag, utan även framväxten av nya, innovativa idéer och lösningar som kan bidra till branschens och regionens hållbara utveckling.

Vi är glada över den fantastiska uppslutningen för nästa steg i utvecklingen av Open Wood! Det är en stor milstolpe som inte bara understryker vikten av projektet utan även betonar engagemanget från olika sektorer. Den mångfacetterade finansieringen reflekterar på ett tydligt sätt den mångsidiga och övergripande betydelsen av Open Wood, säger Anders Lindgren,
verksamhetsledare Mötesplats Steneby

Sammanfattningsvis skapar projektet en mötesplats för utforskande och designdrivna projekt med syftet att bidra till branschens gröna omställning.

Vad händer nu?

Rent praktiskt så anlitas en verksamhetsledare och en styrgrupp tillsätts, därefter återöppnas verkstaden med större tillgänglighet för utövare.

Duni och Rexcell har som ett av våra mål att vara fullt Cirkulära till 2030. Open Woods verksamhet kan definitivt vara en pusselbit på vägen att hitta återbruk av våra, och andras, produkter säger Lars Andersson, VD Duni Rexcell

Open Wood är en viktig del i utvecklingen av Campus Steneby som en integrerad miljö för forskning, utbildning och samverkan med industrin. Open Wood är en plats för ömsesidigt lärande mellan akademi och industri på bästa möjliga sätt: genom ett praktiskt förhållningssätt till material och processer, säger Tom Cubbin, Universitetslektor och enhetschef för HDK-Valand Campus Steneby

Dalslands Sparbank är stolta över att kunna stötta det ambitiösa projektet kopplat till förädling av skogen. Vi ser att det kommer ge möjligheter för utveckling av kompetens lokalt i Dalsland samtidigt som det stärker Dalslands position på den nationella arenan för hållbar omställning för möbel och inredningsbranschen, säger Magnus Olsson Vd, Dalslands Sparbank.

Satsningen på Open Wood som ett nationellt forsknings- och innovationscentrum för trä, möbel- och inredningsbranschens gröna omställning kommer ge stora positiva effekter både i Bengtsfors kommun, i regionen och i branschen. Från kommunens sida ser vi Open Wood som
en möjlighet att stärka lokala och regionala företag, utbildnings- och forskningsmiljön på Campus Steneby och Stenebyskolan, attrahera kompetens, etableringar och inflyttning. Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Open Woods finansiärer:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist