System för att lämna synpunkter och felanmälningar

Illustration: Anna Sandström

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter. Vi har ett nytt system för att ta emot synpunkter och felanmälningar. Vi använder inkomna synpunkter/felanmälningar i vårt förbättringsarbete.

Det nya systemet baseras på en karta där du markerar platsen/området som din synpunkt/felanmälan gäller. Du beskriver därefter ditt ärende och väljer om du vill ha återkoppling via e-post eller sms.

Följ andras synpunkter och felanmälningar

I kartan är tidigare registrerade ärenden markerade. Genom att klicka på dessa markeringar visas en beskrivning av ärendet. Du har även möjlighet att följa tidigare ärenden och välja hur du vill få återkoppling (via e-post eller sms).

App kommer senare

Den app (Munizapp) vi tidigare använt för att ta emot synpunkter fungerar inte tillsammans med vårt nya system. Vi arbetar för att kunna lansera en ny app så snart som möjligt och återkommer med ny information när den är på plats.

Så hanterar vi inkomna synpunkter

Vi registrerar alla inkomna synpunkter. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem. Om du vill vara anonym när du lämnar dina synpunkter, tänk på att vi inte kan återkomma till dig med något svar.

Inom tio arbetsdagar skickar vi ett svar till dig och lämnar besked om vad som händer i ditt ärende.

Policy för synpunktshantering Länk till annan webbplats.

Allmän handling

Dina personuppgifter och din synpunkt blir en allmän handling som alla har rätt att ta del av, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddade uppgifter.

Kontakt

Sara Larsson
Utredare
0531-52 60 14
sara.larsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström