Kylda matlådor ger bättre kvalitet och större valmöjlighet för brukare inom hemtjänsten

Illustration: Sofia Magnusson

Vid sitt senaste sammanträde beslutade kommunfullmäktige att förändra matdistributionen för de som har hemtjänst i eget boende. Det innebär att från hösten 2022 kommer leverans av kylda matlådor att starta. Matlådorna kommer även fortsättningsvis att lagas i vårt egna kök och levereras av hemtjänsten till brukarna.

Maten tillagas lokalt i enlighet med den av kommunen beslutade livsmedelspolicyn med fokus på ekologi och närhetsprincip. Med kylda matlådor så kan kvalitén och näringsinnehållet i maten bevaras bättre och vi kan erbjuda en större valmöjlighet för brukarna då det blir möjligt att välja från en större meny av rätter.

Vad innebär beslutet?

Istället för leverans varje eller varannan dag av varm matlåda så kommer kylda matlådor att levereras två gånger i veckan. Matlådorna är avsedda att värmas i mikrovågsugn. Matlådor levereras direkt ifrån kök till brukarna och tillagas lokalt med fokus på ekologi och närhetsprincip. Maten förpackas på säkert sätt av egen personal och därefter distribueras den.

I nuläget har det funnits ett huvudalternativ för brukaren med möjlighet att välja en alternativ rätt, med det nya systemet kommer valfriheten att blir större där du som brukare kan välja fritt bland ett antal rätter. I dagsläget får våra brukare inom hemtjänsten varm mat vilket är en utmaning i en kommun som är så stor till ytan som vår. Det har gett problem med matleveranser och näringsvärden eftersom maten varmhålls. 

Att genomföra en förändring till leverans av kylda matlådor är en process som måste få ta tid, den kräver viss investering i material och utrustning men framförallt tid för dialog med brukare, anhöriga och personal. För att få tid till detta planeras genomförandet att vara fullföljt i oktober 2022, säger måltidschef Göran Wahlgren.

För omvårdnadspersonalen innebär förändringen att större fokus kan läggas på omvårdnadsarbete istället för transporttjänst, men också en möjlighet för personal som har behov av annat arbete att jobba kvar inom förvaltningen.

För de som transporterar maten inom hemtjänst och måltidsenhet så kommer de fysiska momenten i samband med transport att bli lättare. Antalet transporter av mat minskas vilket har en positiv miljöpåverkan.

Det handlar inte om några besparingar i sammanhanget utan ökad valfrihet och med bättre kvalité. Att köpa från någon leverantör har inte varit med i diskussionen alls utan vi vill värna det lokala både i produktion och råvaror, säger kommunchef Göran Eriksson.

Kontakt

Carina Nisén
Kostchef
0531-52 61 38
carina.nisen@bengtsfors.se

Göran Eriksson
Kommundirektör
0531-52 60 07
goran.eriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson