Gå HögskoleVux via vuxenutbildningen och Campus Dalsland

Bild som visar Campus Dalslands logotyp

HögskoleVux vänder sig till dig som har gått gymnasiet men saknar grundläggande eller särskild behörighet och vill påbörja studier på högskola eller universitet. Utbildningens längd är 6-18 månader, beroende på individen.

Under hösten 2022 ges HögskoleVux via Campus Dalsland. Som kursdeltagare läser du in din behörighet/särskilda behörighet på vuxenutbildningen i Bengtsfors.

Samtidigt läser du en högskolekurs, Introduktion till högskolestudier 15 hp. Högskolekursen ges på plats på Campus Dalsland i Bäckefors en dag per vecka. Målet med kursen är att du utvecklar grundläggande kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt. Kursen ger en bred introduktion till högskolestudier och utgår från fyra perspektiv: Akademiskt självförtroende, utbildning/bildning, arbetsliv och omvärld samt hållbar utveckling ur ett utbildningsperspektiv. På kursen arbetar du med områden som källkritiskt förhållningssätt, introduktion till vetenskapsteori och hur du skriver akademisk text. Vanliga undervisningsformer och examinationer inom högskolan exemplifieras och förklaras som ett led i att förbereda dig för kommande högskolestudier. Under kursens gång får du möjlighet att ta reda på mer om olika högskoleutbildningar och inom vilka områden det finns ett behov av arbetskraft.

Vid godkänt resultat på HögskoleVux finns ett antal garantiplatser på olika utbildningar på Högskolan Väst som du kan söka.

Kursstart och lokal

Högskolebehörighet/särskild behörighet genomförs i vuxenutbildningens lokaler i Bengtsfors.

Introduktion till högskolestudier 15 hp läser du vid Campus Dalsland i Bäckefors Länk till annan webbplats..

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du som studerande står själv för kostnader för litteratur och eventuella resor.

Ansökan

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att ansöka till Högskolevux (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan). Här kan du boka tid via e-tjänst med studie- och yrkevägledaren. Länk till annan webbplats.

Observera att du som bor i annan kommun (än Bengtsfors) ska göra din ansökan till studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

I filmen från Strömstads kommun får du mer information om hur HögskoleVux fungerar.

Kontakt

Sofia Edvardsson
Studie- och yrkesvägledare samt koordinator
0531-52 81 33
sofia.edvardsson@bengtsfors.se

Christina Arvidsson
Handläggare
0531-52 81 30
christina.arvidsson@bengtsfors.se

Jeanette Högsähf
Rektor/verksamhetschef för vuxenutbildningen och Strömkullegymnasiet
0531- 52 81 34
jeanette.hogsahf@bengtsfors.se

Postadress:
Box 14, 666 21 Bengtsfors

Besöksadress:
Utvecklingscentrum+,
Brogatan 10, Bengtsfors

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson