Kompetensutvecklingsdag för skolpersonal om sex, relationer och samtycke

Illustrationer: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun anordnade 9 januari, tillsammans med Hälsokällan i Fyrbodal, en kunskapshöjande halvdag för skolpersonal. Temat för dagen hade koppling till den nya läroplanen och området sexualitet, relationer och samtycke.

Syftet med dagen var att ge personal i skolan stöd i frågor om medielandskapet och pornografi. Jämställdhet har en koppling till sexualiseringen av flickors, kvinnors, pojkars och mäns kroppar samt pornografi utifrån de nya skrivningar som görs i LGR 22. Den nya läroplanen skapar förutsättningar för en mer kvalificerad undervisning i ämnet. Halvdagen genomfördes på uppdrag från Länsstyrelsen och utgick från den nationella strategin om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, samt de nya skrivningar som görs i LGR 22.

Dagen genomfördes i samarbete med Hälsokällan och Marcus Svensson föreläste om porrkritisk undervisning och Henrik Erlandsson var med och inledde. Marcus gick rakt på sak under föreläsningen, det gjorde att vi tänkte efter en hel del och reflekterade, säger Folkhälsostrateg Sofia Sjögren.

Det var personal från Franserud, Bäckeskolan, Ekhagskolan och Bengtsgården som deltog samt några anställda från Åmåls kommun.

Marcus Svensson

Henrik Erlandsson

Hälsokällan är en verksamhet som drivs av Fyrbodals Kommunalförbund med finansiering av hälso- och sjukvårdsnämnd Norr samt 13 kommuner i Fyrbodal. Verksamheten syftar till att främja barn och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) samt verkar för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson