Barngrupper för barn med separerade föräldrar

Illustration: Sofia Magnusson

Familjerätten i Dalsland kommer från och med våren 2023 erbjuda barngruppen ”Hanna och Theo” två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. ”Hanna och Theo” är ett material från Rädda Barnen som riktar sig till barn som lever med separerade föräldrar/föräldrar i konflikt.

Syftet med barngruppen är att:

  • Ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt
  • Hitta verktyg för att lättare hantera sin situation
  • Visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med varandra
  • Inge hopp

Vid varje träff kommer man att läsa om syskonen Hanna och Theo, till varje kapitel finns arbetsblad där det finns möjlighet att jobba med de dilemman som syskonen möter. Att delta i ”Hanna och Theo” barngrupp är ingen insats och kommer inte att dokumenteras eller delges någon utanför gruppen.

Barngruppen består av sju träffar, 60 minuter per gång. Vi kommer att fika tillsammans vid samtliga träffar. Träffarna kommer att vara i någon av de fem Dalslandskommunerna, plats planeras utifrån intresseanmälningar för att underlätta för så många som möjligt.

Deltagandet är kostnadsfritt. För mer information och vid intresse är ni välkomna att höra av er.

Kontakt

Telefon: 0532-170 00, telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8:30 – 9:30
E-post: familjdalsland@amal.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström