Tillförordnad VD och beslut om styrelsen för Bengtsforshus AB

Under måndagen 6 mars var det ett styrelsemöte i Bengtsforshus AB, där beslut togs om att teckna avtal med företaget Norem AB om att köpa in tjänsten som tillförordnad VD från dem.

Kommunfullmäktige hanterade åter frågan om att entlediga nuvarande styrelse efter bordläggning. Beslut togs att inte entlediga styrelsen.

Beslut om tillsättande av tillförordnad VD

Bengtsforshus ABs styrelse beslutade 6 mars 2023 att teckna avtal med Norem AB om tillförordnad VD Pernilla Hallin. Upphandling av köp av tjänst som tillförordnad VD har gjorts och anbud har inkommit från fyra av de fem tillfrågade företagen.

Kommunfullmäktige beslutade att inte entlediga styrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 6 mars om att avslå kommunstyrelsens förslag om att entlediga nuvarande styrelse i Bengtsforshus AB. Det skedde efter att Stig Bertilsson (M) yrkat på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Digital sändning från sammanträdet finns att titta på här. 
Där finns bland annat diskussionen kring ärendet samt Stig Bertilsson yrkande. Ärendet har punkt 7 på dagordningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson