Håll dig uppdaterad om politiska agendor och beslut

Digital anslagstavla

Illustration: Sofia Magnusson

Nu kan du prenumerera på de anslag som publiceras på vår officiella anslagstavla. Med hjälp av den nya prenumerationsfunktionen håller du dig enkelt uppdaterad om vad som är på agendan och vilka beslut som fattas av våra förtroendevalda politiker.

Följ länken nedan och fyll i din e-postadress under rubriken Prenumeration så får du ett mail nästa gång vi publicerar ett anslag.

Vad är den officiella anslagstavlan?

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en digital officiell anslagstavla efter beslut om ändringar i kommunallagen 2017.

På den officiella anslagstavlan publicerar vi tillkännagivanden såsom anslag, kallelser, kungörelser och protokoll för samtliga politiska instanser; kommunfullmäktige, kommunstyrelse inklusive utskott, myndighetsnämnden etc. I plusboxarna nedan kan du läsa mer om vad de olika tillkännagivanden innebär.

Ett anslag är ett bevis på att ett protokoll är justerat och att det blir offentligt. Ett anslag innehåller inte nödvändigtvis hela protokollet. Överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa från och med anslagsdatumet. Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och kan inte överklagas.

Kallelser innehåller dagordning, vilka som ska kallas samt tid och plats för sammanträdet etc. På denna sida publicerar vi kallelser för kommunens samtliga nämnder och utskott. För kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och det politiska gruppmötet publicerar vi även tillhörande handlingar. Kallelserna publiceras cirka en vecka för sammanträdesdatum.

På denna sida publicerar vi protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och folkhälsorådet efter att de är justerade. Överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa från och med anslagsdatumet. Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och kan inte överklagas.

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten om exempelvis tid och plats för ett sammanträde eller att en detaljplan är under samråd. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklagas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström