Ny förstudie om coworkinghubbar i Bengtsfors, Mellerud och Åmål

Illustration: Sofia Magnusson

Västra Götalandsregionens Miljö- och regionutvecklingsnämnd har beviljat 470 000 kronor till en ettårig förstudie om lokala coworkinghubbar i Bengtsfors, Mellerud och Åmål. Bästa upplägg, ekonomisk bärkraft, optimala lokaler och utvalda målgrupper ska studeras på respektive ort. Det kan bli tre olika upplägg för att fånga varje orts specifika behov. Målet är att erbjuda arbetsplatser dit många personer attraheras i tät och utvecklande nätverksgemenskap med andra företagare, distansarbetare, studenter med flera. Platsen där det spännande händer helt enkelt!

Melleruds kommun håller i trådarna med hjälp av Bengtsfors och Åmåls kommuner och resultatet av förstudien presenteras under våren 2024. Då kan förhoppningsvis också de nya arbetsplatserna starta upp till gagn för både invånare, företagare, kommuner och inflyttare.

Människor söker nya sätt att arbeta när samhället snabbt förändras. Värden som ger livskvalitet får högre status och människor söker starkare koppling mellan arbete-fritid och familj. Coworkinghubbar för distansarbete och som gemenskapsbaserade mötesplatser har blivit ett populär format att designa arbetsplatser som bättre passar individernas behov. Coworkingplatser bygger också ofta upp digitala mötesplatser av hög kvalitet som många kan nyttja efter behov.

Under 2021 – 2025 genomförs ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet.

En plan är framtagen gemensamt av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden; sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning, pekas ut som särskilt viktiga.

Planen har tre delar:

  • A) Fördjupade satsningar inom fyra tematiska områden: Fullföljda studier, Campus Dalsland, Digital infrastruktur, Bioekonomi och förnybar energi.
  • B) Testarena Dalsland: Attraktivitet, kultur, turism, kollektivtrafik. Lärlingsplatser för unga. Decentralisering av jobb från region och stat, Folkhälsa, Boende och turism – byggande och strandskydd.
  • C) Prioritera satsningar i ordinarie utvecklingsarbete: Förstärka det löpande utvecklingsarbetet inom en mängd områden.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson