Sluta sätta ut signalkräfta – det tar död på flodkräftan

Bild som visar skillnaderna mellan signal- och flodkräfta.

Så här kan du se skillnad på signalkräfta och flodkräfta.

I samarbete med Dalslands kommuner gör Länsstyrelsen nu en informationssatsning för att försöka rädda länets sista flodkräftvatten.

– Det skulle vara möjligt om bara folk lät bli att stjälpa ut hinkar med signalkräfta mellan olika sjöar och vattendrag, säger Anna Dimming samordnare för vattenlevande invasiva arter på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det finns sjöar och vattendrag där signalkräftan idag är etablerad och där den får fiskas, men det finns också vatten som fortfarande är fria från kräftpest och där vår inhemska art flodkräftan finns kvar. Dessa vatten vill vi skydda. Det största hotet är folk som tar med en hink signalkräftor och stjälper ut i sin sjö.

Tyvärr känner inte alla till vilka vatten som är flodkräftvatten, eller att det inte är tillåtet att flytta kräftor från ett vatten till ett annat. Man tar med sig en hink kräftor från en sjö och tänker att man kommer att få ett fint bestånd att fiska på i sitt hemmavatten. Det leder tyvärr till spridning av kräftpest och död av våra inhemska flodkräftor. De senaste åren har den minskat med 97 % men vi har fortfarande möjlighet att rädda den, säger Malin Frisell ansvarig för åtgärdsprogrammet för flodkräfta på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Därför gör nu Länsstyrelsen och kommunerna Dals Ed och Bengtsfors en informationsinsats i syfte att skydda de områden där det finns flodkräftor kvar. Länsstyrelsen har tagit fram skyltar som visar vilka som är flodkräftvatten och information kommer skickas ut brett till olika aktörer i samband med kräftfisket i augusti.

Vi förstår att det inte är lätt för allmänheten att veta vilka vatten som finns kvar med flodkräfta men det här är ett försök att höja kunskapsläget i länet och minska spridningen av både signalkräfta och kräftpesten som den bär med sig, säger Anna Dimming. Om man hittar signalkräftor så är vi tacksamma för rapportering av fynd på hemsidan www.rappen.nu Länk till annan webbplats.

Fakta flodkräfta och signalkräfta

För frågor om signalkräfta eller andra nya arter, mejla till ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson