Renovering av bibliotekets takkupa med hälsning från förr

En del av takkupan som renoverats.

Vi genomför just nu takarbete på biblioteket och Strömkullegymnasiet. På bibliotekets tak så byts en unik takkupa över gamla entrén som är gjord av en erkänt duktig plåtslagare på 30-talet. Plåtslagaren har lämnat en lapp från 1934, och nu lämnar nuvarande plåtslagare Fredrik Andersson en ny lapp 2023. Så häftigt med en hälsning från förr!

Lappen hittades i spiran som sitter högst upp på kupan och däri ligger också den nya lappen nu.

Foto som visar lappen som hittats från 1935

Lappen som hittats. Där står: Plåtarbetet av denna byggnad är utförd av plåtslagare Bernhard Lindgren, Bengtsfors 13 maj 1935.

Plåtarbetet å denna byggnad är utförd av plåtslagare Bernhard Lindgren, Bengtsfors 13 maj 1935.

Foto som visar den nya lappen

På den ny lappen har Fredrik Andersson skrivit en hälsning till framtida plåtslagare: Plåtarbetet på denna takkupa är gjord av plåtslagare Fredrik Andersson. Färdigställd 6 oktober 2023, Dalslands Plåtslageri AB. En gång tidigare har kupan blivit omlagd av Jan Olof Hermansson 1988. Innan dess 1935 av Bernhard Lindgren.

På den ny lappen har Fredrik Andersson skrivit en hälsning till framtida plåtslagare:

Plåtarbetet på denna takkupa är gjord av plåtslagare Fredrik Andersson. Färdigställd 6 oktober 2023, Dalslands Plåtslageri AB. En gång tidigare har kupan blivit omlagd av Jan Olof Hermansson 1988. Innan dess 1935 av Bernhard Lindgren.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet, skog, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson