Vill du bli god man och stödja en medmänniska?

Illustration av två händer som håller i varandra.

Illustration: Sofia Magnusson

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor?

Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.

Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit. Många personer kan intyga hur givande det är att ha en så meningsfull syssla - och att det faktiskt blir ett litet tillskott till hushållskassan.

Tveka inte att höra av dig till överförmyndarenhten så berättar de mer!

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Vi rekryterar gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Kommunerna Bengtsfors, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd. Organisatoriskt ligger nämnden under Åmåls kommunfullmäktige, även kansliet finns i Åmål. Syftet med samarbetet är att stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson