Ändringar kring skolskjuts till Årjäng för Gustavsforselever födda 2018 eller senare

Från och med läsåret 2024/2025 kommer vi inte att bekosta skolskjuts för Gustavsforsbarn till skolor i Årjängs kommun. Undantaget är barn födda 2018 och senare, som har äldre syskon som redan går i skola i Årjäng.

Det innebär att vårdnadshavare till barn bosatta i Gustavsfors med omnejd, som är födda 2018 och senare, får bekosta skolskjuts till skola i Årjängs kommun - om de väljer att barnet ska gå i skola där. Barn som har äldre syskon som redan går i skola i Årjängs kommun och som är födda 2018 och senare undantas dock.

Beslutet innebär att de berörda eleverna kommer att ha samma regelverk som för övriga elever i kommunen. Det vill säga att Bengtsfors kommun inte bekostar skolskjuts till skolor i andra kommuner när vårdnadshavare väljer att placera barn i skolor utanför kommunen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004 att avveckla Gustavsfors skola till skolstarten höstterminen 2006 samt att eleverna i Gustavsfors kunde få gå i Blomskogs skola om så önskades, i övrigt hänvisades eleverna till Franserudsskolan. Det fanns ingen tidsgräns satt på hur länge de berörda eleverna skulle få välja att gå i skola i Årjängs kommun istället för i Bengtsfors kommun. Förutsättningarna har ändrats sedan beslutet om nedläggning av Gustavsfors skola fattades. Blomskogs skola är nedlagd sedan flera år och det är samma avstånd till Franserudsskolan och Bengtsgården som till Nordmarkens skola i Årjäng.

För ge vårdnadshavare en god framförhållning inför ett eventuellt ändrat beslut tog kommunstyrelsen ett beslut 2021 som ska gälla för barn födda 2018 och senare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson