Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

Förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis omfattas av projektet Backa barnet. Fotograf/Källa: Stina Gränfors

Nu startar initiativet Backa barnet i våra fem Dalslandskommuner. En satsning för att tidigare fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver så att fler klarar sin skolgång. Att klara grundskolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

Ibland frågar vi oss varför gjorde vi inte något tidigare när det går snett för barn. Med Backa barnet-modellen kan fler barn och familjer fångas upp i tid, den negativa utvecklingen kan bromsas och förhoppningsvis vändas genom tätare samarbete mellan skola, socialtjänst, vårdcentral och polis, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU).

Största satsningen någonsin

Västra Götalandsregionen (VGR) går in med ett stöd på 18 miljoner kronor och kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda, Åmål och vårdcentralerna med en lika stor summa. Sammanlagt rör det sig om 36 miljoner kronor. Det är hittills den största sociala investeringen VGR gjort.

Förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis omfattas av projektet. Med Backa barnet får de nu en verktygslåda för att kunna samarbeta enklare. Backa barnet bygger ursprungligen på en metod som utvecklats i Skottland, Getting It Right For Every Child.

Vi vill att alla barn ska ha jämlika förutsättningar, så att de kan få framtidstro och delta i samhällslivet. Här måste vi vuxna hjälpas åt så att ett barn snabbt nås av rätt insatser. Genom ett tydligt fokus på barnets bästa, samsyn och ett gemensamt språk inom skola, vård och socialtjänst blir det lättare för barn och familjer att känna till de insatser och stöd som erbjuds, säger Aida Karimli (C), vice ordförande i MRU.

Fem Dalslandskommuner deltar

Bengtsfors kommun som samordnar projektet ser en stor nytta för hela Dalsland.

Det här är ett jättebra exempel på hur vi Dalslandskommuner tillsammans med hälso- och sjukvården investerar i barns utveckling - och på det sättet investerar långsiktigt i utvecklingen i Dalsland och i Västra Götaland säger Björn Lindeberg, utbildningschef i Bengtsfors kommun.

Björn Lindeberg

Björn Lindeberg, utbildningschef. Foto: Sofia Magnusson

Backa barnet ger oss en modell med en tydlig roll- och ansvarsfördelning så att vi inom de olika professionerna kan samarbeta lättare utifrån barnets bästa. På så vis kan vi nå fler barn tidigt innan problemen växt sig stora. Vi får en modell för att samordna våra insatser för de barn som behöver stöd från flera olika verksamheter och vi kan undvika att barn och familjer faller mellan stolarna, säger Tanja Mattsson, socialchef i Bengtsfors och Melleruds kommun.

Tanja Mattsson, socialchef Foto: Sofia Magnusson

Vad arbetet kan leda till enligt studier av Skottlandsmodellen:

  • Skolnärvaron ökar samt fler fullföljer sina studier
  • Med en bättre helhetsbild av barnens situation erbjuds rätt insatser i större omfattning, vilket kan leda till färre orosanmälningar
  • Tidiga samordnade insatser tillsammans med förändrad kriminalpolitik tros ha bidragit till minskad ungdomsbrottslighet.

I projektet deltar: Kommunerna i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål, MedPro Clinic, Åmål vårdcentral, Närhälsans vårdcentraler i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud, samt polisen.

Modellen utvecklades först i Ystads kommun i samarbete med Region Skåne och polismyndigheten. Den bygger på ett arbete som utvecklats i Skottland, Getting It Right For Every Child.

Fullföljda studier - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Det goda livet i Dalsland - Fyrbodals kommunalförbund Länk till annan webbplats.

Kontakt

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-181 49
tanja.mattsson@bengtsfors.se

Marie Ahlberg
Regionutvecklare sociala investeringar VGR
0761-39 99 63
marie.ahlberg@vgregion.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson