Nu är vår första hållbarhetsredovisning klar!

I redovisningen har kommunstyrelsens mål och mått kopplats till Agenda 2030, för att tydliggöra hur vi arbetar med de 17 globala målområden, samt vilka utmaningar vi står inför. Hållbarhetsredovisningen ska fungera som stöd vid politiska inriktningsbeslut, men är även riktat till kommunmedborgare och medarbetare för att öka förståelsen och insynen i det arbete som genomförs.

Lite kortfattat handlar hållbarhetsredovisningen om:

  • Rapporten visar hur Bengtsfors kommun arbetar för ett mer hållbart samhälle
  • De 17 globala målen i Agenda 2030 följs upp med nyckeltal för Bengtsfors kommun
  • Lyfter bra saker som sker i verksamheterna och visar på utmaningarna
  • Är ett komplement till årsredovisningen

Agenda 2030 är en handlingsplan med målet att nå ett hållbart samhälle för människor, planeten och välståndet. Agenda 2030 består av 17 globala mål som är indelade i 169 delmål och är antagen av FN:s medlemsstater. För att nå en hållbar utveckling krävs ett arbete genom de tre olika dimensionerna; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Här kan du läsa och spara ner hållbarhetsredovisning 2022 , 669.8 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson