Vuxenutbildningen deltar i projektet Omställning i West

Vuxenutbildningen i Bengtsfors deltar i projektet Omställning i West. Projektet pågår från 1 augusti 2023 fram till 31 juli 2025 med genomförande under september 2023 - juni 2025.

Projektets budget är drygt 9,5 miljoner kronor, varav 5,3 miljoner kronor medfinansieras av Svenska ESF-rådet, och ingår i programområdet A1A (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv
för alla) och Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige.

I projektet medverkar 6 av Westums 41 medlemmar – Campus Mölndal, Kunskapsförbundet Väst, Falkenberg vuxenutbildning, Bengtsfors vuxenutbildning, Lysekil vuxenutbildning och Campus Västra Skaraborg. De har arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. De kommer därför att vara de som medverkar i mest aktiviteter men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta både av aktiviteter och resultatet.

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum.
Projektets insatser ska nå ut till drygt 790 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

Syfte med projektet

Vi står inför en stor omställning och måste ta ett stort kompetenssteg. En omställning i samhället där fler befinner sig långt från arbetsmarknaden och där det ändå finns ett mycket stort kompetensbehov hos nästan alla företag och organisationer. Vuxenutbildningen är och kommer förbli en viktig aktör för att minska klyftan och att få folk närmare arbete genom utbildning, men också för att utbilda till det som arbetsmarknaden behöver.

Projektet "Omställning i West" har tagit avstamp i det behovet och ser att man på längre sikt har följande mål:

  • Beslutsfattare som ser vuxenutbildningen som en motor för livslångt lärande och kompetensdistributör för arbetslivets framtida behov.
  • Vuxenutbildning som kan nå nya målgrupper och utveckla sin verksamhet
  • Personal som använder nya pedagogik, nya verktyg och stödjer elever på ett nytt sätt.

Vad ger projektet de deltagande aktörerna?

För undervisande personal erbjuds en kombination av aktiviteter för att ge personalen ökad kompetens och möjlighet att utveckla den egna verksamheten och för att få ökad kvalitet i genomförande av sitt dagliga arbete. Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, små kurser, workshops på olika tema samt olika former av kollegialt lärande, att ta del av andras goda exempel både lokalt, regional och internationellt. Fokus i aktiviteterna kommer vara på pedagogik, handledning, digitalisering, generell vägledning, specialpedagogik och språkstöd.

Ledningspersoner kommer ta del av samma kompetensutveckling såsom undervisande personal ovan, men erbjöds även utbildning/stöd i hur man som rektor arbetar med sin personalgrupp för att utveckla verksamheten med fokus på kvalitetssäkring, nya utbildningar och andra utmaningar som påverkar medlemmarnas utveckling framåt och kräver löpande omställningsarbete i organisationen.

Läs om projektet på ESFs webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Niklas Eriksson
Lärare samhällskunskap och lokal samordnare för projektet
0531-52 81 38
niklas.eriksson@vux.bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson