Interregprojektet Framtidstro

Innovatum Science Center och INSPIRIA Science Center har blivit tilldelade Interreg-projektet ”Framtidstro” för att stärka ungdomar på deras resa till framtidens hållbara arbetsliv. Strömstads och Bengtsfors kommuner är medsökande parter på svensk sida, på norsk sida finns bland annat NAV och näringsföreningar med som projektpartners.

Projektet "Framtidstro" syftar till att stärka ungdomar på deras väg in i framtidens hållbara arbetsliv. Den centrala utmaningen som projektet adresserar är den osäkerhet som unga känner inför framtiden, särskilt gällande hållbarhet och deras roll i samhällets omställning. Trots att det gränsregionala näringslivet är i framkant när det gäller hållbarhet och står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning, behöver vi visa möjligheterna för de unga i regionerna att det finns en framtid på hemmaplan.

Innovatum och INSPIRIA har en gedigen erfarenhet av att jobba med Interreg-projekt och harbland annat drivit projekten ”Få Alle Med” och ”Kraftledningar” tillsammans. ”Framtidstro” bygger vidare på dessa projekt samt insikten om att många unga vill bidra till en hållbar framtid men känner sig osäkra på hur de ska göra det. Förutom de unga ska även viktiga påverkare, som det regionala näringslivet, föräldrar och lärare, få stöttning i deras roll för ungdomars framtidstro och framtidens hållbara arbetsliv.

Regionerna Fyrbodal och Östfold är i stort behov av framtida arbetskraft och ungdomarna i regionerna behöver kunskaper och insikt om möjligheterna de har i sin hemregion. Elever från åk 7 och uppåt kommer genom projektet få möjlighet att bland annat träffa lokala företag, åka på gränsöverskridande studiebesök och ta del av nya pedagogiska program. Det kommer även upprättas nätverk både för näringsliv och skolor för att kunna kraftsamla kring ungdomars framtidstro. Projektet sträcker sig till slutet av 2026.

Här finns projektets hemsida. Länk till annan webbplats.

Projektet finansieras av Interreg Sverige-Norge och Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Innovatum Science Center
Liza Sahlin
Projektledare
Tel. 0520-28 93 12
liza.sahlin@innovatum.se

Jonny Spångberg
Biträdande rektor
0531-52 62 20
jonny.spangberg@bengtsfors.se

Strömstad kommun
Anja Sonerud
Projektledare
Tel. 0526-194 49
anja.sonerud@stromstad.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson