Viktigt med issäkerhet

Foto: Sofia Magnusson

Isarna på våra sjöar och vattendrag ligger. Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att isen verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra, om isen inte skulle bära. Förutom isdubbar ska du alltid ha med en kompis när du är på isen och om du är barn ska du ha med någon vuxen. 

De flesta drunkningsolyckor på isen inträffar i samband med fiske eller när man kör ett fordon på isen. Vanligast är att olyckor sker på sjöar och dammar, men även åar, älvar och havsisar förekommer. Värst olycksdrabbade är äldre män och ofta ligger alkohol bakom.

En vinterklädd person klarar kylan i vattnet i upp till 15 minuter innan gripförmåga och reaktionsförmåga börjar påverkas.

Isens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag. Var aldrig ensam på isen, och tala alltid om för någon när ni ger er ut och när ni kan väntas tillbaka. Lämna heller inte barn utan tillsyn vid isen. Tänk på att även om isen håller för ett barn - kanske den inte bär en vuxen.

Utrustning

 • Ispik - Testa med en ispik så att isen är tillräckligt bärig. Kärnis ska vara minst tio cm för att vara säker att gå eller åka på.
 • Isdubbar är en självklarhet att ha med sig. Utan dobbar är det mycket svårare, nästan omöjligt att ta sig upp ur en vak.
 • Visselpipa är bra för att kalla på hjälp. Den hörs bättre än om du ropar, och du orkar blåsa under längre tid.

Kom ihåg!

 • Var aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
 • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
 • Prova alltid isen med ispik om du är osäker!
 • Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga platser är. Känsliga platser är bland annat uddar, broar, bryggor, avloppsmynningar och inlopp.
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
 • Meddela alltid vart någonstans du ska och när du tänker komma tillbaka.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson