Föreningar - välkomna att söka hälsofrämjande medel

Folkhälsa i Bengtsfors

Föreningar i Bengtsfors kommun är välkomna att söka hälsofrämjande medel för föreningar från kommunens folkhälsoråd.

Hälsofrämjande medel till föreningar i Bengtsfors kommun är folkhälsomedel som kan ansökas av föreningar som på ett aktivt sätt arbetar för att skapa goda förutsättningar för Bengtsfors kommuninvånares hälsa. Ansökan ska också falla inom ramen för något av folkhälsorådets prioriterade områden:

  • Det tidiga livets villkor med fokus på hela familjen
  • Studiemotivation och trygga uppväxtvillkor i Bengtsfors kommun
  • Inflytande och delaktighet

För att ansöka om hälsofrämjande medel till föreningar ska följande kriterier uppfyllas:

  • Arbetet ska utgå från Bengtsfors kommuns folkhälsostrategi , 802.7 kB..
  • Arbetet ska ske inom det prioriterade folkhälsomålen för året.
  • Arbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande.
  • Arbetet ska gynna/öka jämlik hälsa för kommuninvånarna.
  • Arbetet får gärna ske i samverkan med andra aktörer.

Medel beviljas inte till organisationer för sådan verksamhet/kostnad/aktivitet som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.

Det är folkhälsorådet som beslutar hur pengarna ska fördelas.

Vi behöver din ansökan senast 30 april. Ansökningarna behandlas av folkhälsorådet under maj/juni.

Kontakt

Sofia Sjögren
Folkhälsostrateg
0531-52 60 08
sofia.sjogren@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson