Nydanande samverkan inom vuxenutbildningen

Madeleine Hartman, Hans Åkerlund och Karin Rolfsman

Madeleine Hartman, Hans Åkerlund och Karin Rolfsman. Foto: Sofia Magnusson

Diskussioner om ett förtätat samarbete kring vuxenutbildningen har förts mellan kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål. Det har lett fram till en nydanande samverkan som utgår från frågan "Hur skulle vi organisera vuxenutbildningen om vi var en enda kommun?"

Varje kommun som samverkar ska även fortsatt vara ansvarig för "sin" vuxenutbildning, men delar ledning. Syftet är att få en stadigare verksamhet och förmåga att behålla kompetens.

Vad händer nu?

Under februari-juli 2024 tillsätts en delad ledning i de tre samverkande kommunerna (som kallar sig 3D). Samtidigt kommer det tas fram förslag till samverkansavtal.

Samverkan vuxenutbildningen i 3D


Dals-Eds kommun

Bengtsfors kommun

Åmåls kommun

Platsansvarig

Hans Åkerlund (50 %)

Madeleine Hartman

Karin Rolfsman

Ansvarig för

Grund övriga, teoretisk gymnasieutbildning

Yrkesutbildningar, administrativ och vägledande personal

SFI (svenska för invandrare), grund svenska som andraspråk

Ansvarar för att informera politiken

Förvaltningschef Anna Andersson

Områdeschef Björn Lindeberg

Förvaltningschef Helena Wretman
Verksamhetschef Per Lundin

Styrgrupp 3D

Rektorer, förvaltningschef/områdeschef samt ordförande i nämderna/utbildningsutskott

Vuxenutbildningens olika delar:

  • Grundläggande allmänna kurser
  • Gymnasiala allmänna kurser
  • Anpassad utbildning för vuxna: Grundläggande nivå och Gymnasial nivå
  • Utbildning i svenska för invandrare
  • Yrkesutbildningar – ”Yrkesvux”

Lagändring ligger bakom

Riksdagen har beslutat att minst tre kommuner ska ingå i en primär samverkan om planering, dimensionering och erbjudande av utbildningar i gymnasieskolan och yrkesinriktad utbildning i den kommunala vuxenutbildningen. Lagändringarna började gälla 1 juli 2023, men tillämpas först 2025. Det har utmynnat i en överenskommelse om samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Ett primärt samverkansavtal gällande regional yrkesutbildning har tagits fram.

I dagsläget har Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål valt att förtäta samverkan ytterligare och dela ledningar och övergripande resurser.

Kontakt

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson