Bengtsforselever klarar sig bra på gymnasiet

Diagrammet illustrerar andelen män respektive kvinnor som uppnått examen 2022 efter påbörjade studier fyra år tidigare. I uppgiften ingår samtliga elever som var folkbokförda i Bengtsfors kommun vid utbildningens början, oavsett vilken skola eller programtyp de började på.

2022 var Bengtsforseleverna bäst i landet när det gällde att ha en gymnasieexamen inom 4 år, det visar statistiken i Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2023. Öppna jämförelsen innehåller nyckeltal för folkbokförda gymnasieelever i Bengtsfors kommun och baseras på statistik från Skolverket och SCB. Statistiken visar kommunens resultat för ett urval nyckeltal, tillsammans med genomsnittet för hela riket.

För att ge en helhetsbild av kommunens resultat presenteras nedan nyckeltalen i en sammanfattande bild. Statistiken avser 2022 för alla nyckeltal utom etablering eller studier, där de senaste uppgifterna rör 2020. Färgerna visar hur resultaten i kommunen förhåller sig till övriga kommuner. Grön färg betyder att kommunvärdet på nyckeltalet hör till de 25 procent av kommunerna med högst värde i förhållande till andra kommuner. Röd färg får de 25 procent av kommunerna med lägst värde och gul färg får de 50 procent av kommunerna som har värden
som ligger i mitten.

Resultaten för Bengtsfors är övervägande gröna viket visar på att våra elever ligger mycket bra till i jämförelse med andra kommuner, säger utbildningschef Björn Lindeberg

Diagrammet nedan visar hur stor andel av de folkbokförda eleverna i kommunen som uppnått examen inom fyra år. Statistiken omfattar alla elever som påbörjat gymnasiet fyra år tidigare, oavsett vilken skola eller programtyp de då började på.

I riket har andelen elever som tar examen inom fyra år ökat mellan 2021 och 2022, från 71,5 till 73,7 procent. Även sett ur ett längre perspektiv har genomströmningen inom fyra år ökat något.

Andelen av en kommuns folkbokförda elever som når examen inom fyra år varierar mellan 36,4 och 91,4 procent över landet, vilket innebär att statistiken för Bengtsfors kommun ligger i topp i landet. Det är ett gott betyg för grundskolan i Bengtsfors kommun, säger Björn Lindeberg.

Kontakt

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson