Startskottet för Backa barnet Dalsland

Överenskommelsen kring Backa barnet-konceptet skrivs under av Björn Lindeberg utbildningschef i Bengtsfors kommun och projektägare. På bilden syns också från vänster Erik von Essen, Ulrika Kvarnström båda från Polisens nationella operativa avdelning (Noa), Madelen Kleye (lokalpolisområdeschef) och Fredrik Skärlund (Medpro). Foto: Sofia Magnusson

8 mars 2024 skrevs överenskommelsen kring Backa barnet-konceptet under. Det var också
startskottet för projektet Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland. Överenskommelsen skrevs under av parterna vid en ceremoni på Campus Dalsland.

Representanter från samtliga aktörer var på plats på Campus Dalsland i Bäckefors för att delta i överenskommelsen; VGR, Polismyndigheten, Närhälsan/MedPro, Dalslandskommunerna.

Kristina Sandström verksamhetsledare på Campus Dalsland hälsade välkommen och gav en kort presentation kring Campus Dalsland. Foto: Sofia Magnusson

Andreas Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Dals Eds kommun och ordförande i samverkansrådet för Dalslandskommunerna. Foto: Sofia Magnusson

Madeleine Jonsson ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden för Västra Götalandsregionen.

Annica Erlandsson ordförande för Västra Götalandsregionens delregionala nämnd norra. Foto: Sofia Magnusson

Erik von Essen och Ulriks Kvarnström från Backa barnet/Polisens nationella operativa avdelning (Noa). Foto: Sofia Magnusson

Backa barnet Dalslands styrgrupp från vänster Helena Vretman, Anna Andersson, Tanja Mattsson, Ulrika Holmqvist, Fredrik Skärlund och Björn Lindeberg. Foto: Sofia Magnusson

Benita Hansson som kommer att gå in som processledare i projektet tillsammans med Susanne Kinhult som är projektledare. Foto: Sofia Magnusson

Marie Ahlberg handläggare på Västra Götalandsregionen tackas här av Björn Lindberg. Foto: Sofia Magnusson

Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland är ett treårigt projekt för att
implementera arbetsmodellen Backa Barnet. En satsning för att tidigare fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver, så att fler klarar sin skolgång.

Förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis omfattas av projektet. Med Backa barnet modellen får aktörerna en verktygslåda för att kunna samarbeta enklare. Projektet stöds av VGR för att möjliggöras i hela Dalsland.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson