Barn i föräldrars fokus – BiFF

Illustration: Sofia Magnusson

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och har svårt att komma överens i frågor som rör barnen. Kursen är framtagen av Rädda barnen och används över hela landet.

Hur kan du hjälpa ditt barn efter en separation?

Gruppen syftar till att stödja dig som förälder i hur du kan underlätta för ditt barn när ni som föräldrar inte alltid kommer överens. Fokus ligger på hur situationen upplevs av ditt barn och hur du som förälder på bästa sätt kan förhålla dig.

Vi träffas vid tre tillfällen, två timmar per gång (klockan 16.30-18.30), där vi varvar teori med gruppdiskussioner. Om båda föräldrarna önskar delta erbjuds ni olika grupper. Föräldragruppen vänder sig till föräldrar som bor i Dalslandskommunerna. Nästa grupp startar så snart vi har fått tillräckligt många deltagare, och kommer att hållas i den kommun där det är flest anmälda deltagare.

Anmälan och information

Anmälan och info, kontakta familjerätten Dalsland, tel 0532-170 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30 eller via e-post familjdalsland@amal.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson