Dags att ansöka om folkhälsomedel

Nu öppnar vi möjligheten för organisationer och föreningar att ansöka om folkhälsomedel.

Bidrag kan sökas för hälsofrämjande projekt och insatser inom följande tema:

  • Det tidiga livets villkor med fokus på hela familjen.
  • Lärandet genom hela livet och trygg försörjning med fokus på studiemotivation för fullföljda studier
  • Inflytande och delaktighet

Medel beviljas inte till organisationer för sådan verksamhet/kostnad/aktivitet som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.

Det är folkhälsorådet som beslutar hur pengarna ska fördelas.

Vi behöver din ansökan senast 31 oktober 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson