Marknadsföring av ödehus

Synpunkt

Hej! Jag är sommarboende i Dalsland och har vid cykel- och bilturer i Dalsland sett många vackra hus som står öde, många av dem i stort behov av omvårdnad. Synd, för Dalsland är så vackert och husen skulle kunna hitta nya ägare, i synnerhet när distansarbete etablerat sig som arbetssätt. Många kommuner med många ödehus har insett att det som de trodde var ett bekymmer tvärtom var en rikedom. Dessa hus går att sälja och de nya ägarna innebär ett befolkningstillskott och nya skattepengar till kommunen, vilket i sin tur möjliggör att mindre orter kan fortsätta att leva och utvecklas. Livsstilsmagasin fokuserar på människor som tagit sig an gamla övergivna torp, skolor och kyrkolokaler, det ligger i tiden. Ödehus har stor inneboende potential. Det är dessutom spännande med hus som har en historia.
Jag skulle vilja veta hur Bengtsfors kommun tänker i den här frågan och hur man tänker ta till vara på de ödehus som finns i landskapet.

Svar

Bengtsfors kommun har precis som så många andra kommuner och aktörer uppmärksammat både problematiken kring att hus står öde samt att intresset för dessa hus nu ökar allt mer runt om i landet. Just nu medverkar kommunen i ett Leaderprojekt som syftar till att få till stånd en ökad inflyttning till vårt område, projektet är just nu i fasen förstudie. I projektet har man bland annat uppmärksammat behovet av att få till stånd en om inte kartläggning av ödehus så i alla fall en möjlighet till marknadsföring av dessa hus för att locka just den kategori som är ute efter dessa objekt. Så svaret på din fråga är att Bengtsfors kommun jobbar just nu för att i framtiden få till stånd någon slags marknadsföring av ödehus.

Synpunkten besvarad av

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson