Anläggande av blomsteräng

Synpunkt

Skulle man inte kunna tänka sig att anlägga en lika fin blomsteräng som finns i Billingsfors vid den gamla boulebanan i Dals Långed.
Tänk vad det skulle försköna platsen för en billig peng och ringa arbetsinsats.

Svar

Tack för ditt förslag, vi har det i åtanke vid framtida anläggande av blomsterängar.

Synpunkten besvarad av

Gustaf Fredriksson
Bengtsfors Teknik AB - fastighet, skog, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson