Ovårdade fastigheter i Bengtsfors

Synpunkt

Vid X i Bengtfors finns en fastighet som sköt långt under all kritik. Undertecknad har varit på kommunen tidigare och dessutom haft besök av politiker i detta ärende. Inget händer och förfallet och frågan är nu om någon kan ta tag i detta och få tillstånd en förändring. Detta är en skam för samhället och en skam att inte kommunen trots påstötningar tar saken på allvar. Samma gäller vid X och vid infarten mittemot X. Hur kan det få gå så långt att ingen reagerar?????????? (avidentifiering av adresser har skett av Bengtsfors kommun i samband med publicering på hemsidan)

Svar

Kommunen är medveten om problematiken kring de fastigheter som du påpekar i ditt mail. Kommunicering har under åren hafts med fastighetsägarna i olika omfattning och med olika resultat. Ny kontakt kommer att tas med fastighetsägarna med anledning av ditt mail och där kommunen kommer att informera om att synpunkter/klagomål framförts gällande dessa specifika fastigheter. Vad gäller arbetet med att bedriva en aktiv tillsyn så är det tyvärr ett arbete som det i dagsläget saknas resurser för. Personella resurser att bedriva tillsyn i den omfattning som behövs finns inte pga underbemanning vilket inneburit att prioriteringar behövts göras och där arbetet med att bedriva tillsyn tyvärr fått stryka på foten. Vi kommer att ta upp din synpunkt med Myndighetsnämnden som har ansvar för tillsynen och diskutera hur vi ska jobba vidare med tillsyn.

Synpunkten besvarad av

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson