Hantering av undersökningstillstånd för mineraler

Synpunkt

Hejsan Som boende i Ödskölt undrar jag om även Bengtsfors kommun har blivit informerad om ansökan att undersöka mark för mineraler i hela ödskölt bäckefors området inklusive tätorten Ödskölt+Bäckefors och Ivägs sjön och Marsjön där vi har allt dricksvatten?? Och om så hur ställer sig kommunen?? Är kommunen en remiss instans i ansökan? Som invånare hoppas jag att kommunen solklart avstyrker en sådan ansökan... Utöver det undrar jag om det innebär att de om kommer ha rätt att gräva i och borra på min hustomt eller varför ingår annars hela Ödskölt samhälle?? Det finns en tråd om detta på gruvkampens sida ..Jag vore tacksam för svar..

Svar

Bengtsfors kommun har fått ansökan om undersökningstillstånd för yttrande - ärendet kommer att tas upp för beslut i mitten av augusti men så som förslag till beslut ser ut så kommer kommunen att yttra sig och ställa sig starkt negativa till att ett undersökningstillstånd beviljas.
Vad gäller huruvida det kan komma att bli, om tillstånd beviljas, aktuellt att borrning kommer att ske inom privata tomter så är detta inte något som kommunen har insyn i men i ansökan står att det kommer att ske en dialog med berörda markägare innan borrning i så fall sker - baserat på det som står i ansökan så kommer troligen en undersökning i området att föregås av kontakt med markägare som berörs.

Synpunkten besvarad av

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023
Sidan publicerad av: Sara Larsson