Förläggning av sommarlovsförskola och sommarlovsfritids

Synpunkt

Hej! Var inte tanken med sommarlovsfritids att kommunens orter skulle turas om de 4 veckorna under sommaren då ordinarie fritids stänger? Det var i Billingsfors 2023 och blir där även i år. För oss som inte har möjlighet att lämna på annan ort så innebär det att fritids aldrig kommer att kunna nyttjas under 4 veckor. Men ändå måste man betala för dessa veckor...

Svar

När sommarfritids infördes 2023 erbjöds det i Billingsfors, som du skriver. Det finns inget beslut om att förlägga sommarfritids på olika orter olika år, även om det var en tanke som diskuterades i samband med förändringen.

När verksamheten bestämde att sommarfritids (och sommarförskola) 2024 förläggs till Lövåsen i Billingsfors var utgångspunkten att det geografiskt är lämpligast för flest, samt att miljön fungerar för både förskole- och fritidshemsverksamhet. Kommunen är stor och att samla verksamheten under de fyra sommarveckorna på en plats innebär alltid att det blir lång resväg för många, vilket tyvärr blir följden oavsett vilken ort man förlägger sommarverksamheten till.

Synpunkten besvarad av

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Sidan publicerad av: Sara Larsson