Inköp online

Synpunkt

Stämmer det att ni ska sluta handla maten till de äldre i kommunen via Ica och istället låta dem handla från Coop i Mellerud? Hur gynnar det BENGTSFORS kommun? Hoppas verkligen inte det ligger någon sanning i detta.

Svar

Hemtjänsten i Bengtsfors kommun, liksom i många andra kommuner, ser över hur man kan effektivisera sin verksamhet. Framförallt när det handlar om insatser av denna karaktär och som kan utföras av annan personal än undersköterskor/vårdbiträden. Viktigt att våra undersköterskor och vårdbiträden kan ägna så mycket tid åt omsorgsarbetet och inte övriga uppgifter som egentligen kan skötas av andra yrken.

Att övergå till digitala inköp ökar självständigheten, delaktigheten och valfriheten för den enskilde som inte längre kan sköta sina inköp själv. Digitala inköp är också ett led i arbetet att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö genom säkrare hantering av den enskildes betalkort/pengar, minska tunga arbetsinsatser samt att öka effektiviteten i verksamheten.

Under våren har vi varit i kontakt med samtliga livsmedelsaffärer i Bengtsfors kommun och informerat kring detta samt erbjudit alla till en träff för diskussion. Och nu under hösten har vi påbörjat en upphandling för digitala inköp och där Coop som enda anbud fick också tilldelat anbudet. För att tydliggöra det så är det inte Coop Mellerud utan Coop centralt som avtalet gäller.

Synpunkten besvarad av

Valon Hetemi
Verksamhetshef vård och omsorg
0530-182 09
valon.hetemi@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Sidan publicerad av: Sara Larsson