Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller för Bengtsfors kommuns offentliga webbplatser www.bengtsfors.se med undersidor, till exempel skolornas hemsidor.

Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet, eftersom webbplatsen då också blir mer lättläst och begriplig för alla oss som använder sidan.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten. Här beskriver vi hur våra officiella webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur det går till att rapportera in brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lagar om tillgänglighet

Enligt EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet, ska alla offentliga myndigheter se över sina webbplatser och uppfylla en lägsta nivå av tillgänglighet som är standarden WCAG 2.1 på nivå AA. Alla webbplatser ska vara ”möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta”. Det innebär att webbdirektivet har blivit lag genom ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

En genomlysning av webbplatsen utifrån de cirka 50 krav som WCAG ställer skulle ha gjorts under våren/sommaren 2020 men det arbetet har blivit försenat på grund av coronapandemin.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det förekommer bilder på diagram som inte är komplett förklarade i text.
  • Det kan förekomma filmsekvenser för att förstärka marknadsföring av ett event eller dylikt som saknar textning eller kompletterande information om filmen. Vi presenterar dock aldrig information av avgörande betydelse på detta sätt.
  • Vi saknar syntolkning (ljudbeskrivning) men det är oklart ifall vi har filmer som har den typen av innehåll där ljud är av avgörande betydelse.
  • Det kan finnas texter med hänvisningar till placering, till exempel, "se längst ner på sidan".
  • Artikelsidor saknar sidtitel.

Problem vid användning utan hörsel

  • Enstaka filmer utan textning och syntolkning kan förekomma.
  • Det finns podd-material som saknar tillgänglig information som motsvarar ljudinnehållet.
  • Det finns podd-material som saknar textning. Det finns även videomaterial som saknar textning, till exempel kommunfullmäktiges webbsändningar.

Övriga problem

Det finns äldre pdf-dokument på webbplatsen som inte uppfyller samtliga krav på tillgänglighet. Pdf-dokument som produceras efter tillgänglighetskravet trädde i kraft den 23 september 2020 kommer dock att uppfylla kraven.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bengtsfors kommuns officiella webbplatser som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna i den här rapporten, meddela oss. Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.

Meddela brister i tillgänglighet

Personuppgifter
Personuppgifter


Behandling av personuppgifter
Vi samlar in de personuppgifter vi anser nödvändiga för att behandla ditt ärende i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6 § 1e: "Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning." Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.bengtsfors.se/gdpr

Du kan också kontakta oss på kommun@bengtsfors.se eller ringa på 0531-52 60 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, www.digg.se Länk till annan webbplats. och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Bengtsfors kommuns officiella webbplatser enligt WCAG 2.1 AA samt DIGG:s checklista för webbriktlinjer.

Senaste bedömningen och korrigeringar gjordes, under 2019, tillsammans med leverantören Soleil IT AB i Karlstad som levererat de mallar som används för webbplatsen.

Kontakt

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare
0531-52 60 03
sofia.magnusson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström