Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Kulturskola

På kulturskolan i Bengtsfors kommun välkomnar vi alla åldrar, såväl barn som vuxna. Musik är vår främsta aktivitet men vi erbjuder även andra kurser. Du kan välja olika instrument och olika kurser beroende på din ålder. Vi tar tidigast emot barn från fyra års ålder.

Kulturskolan följer grundskolans läsårsschema vilket innebär att vi har lov och studiedagar samtidigt som skolan.

Kulturskolan erbjuder

Avgift


Kulturskolans terminsavgifter

Undervisningsform

Terminsavgift inklusive moms

Barn/elever upp till 19 år - individuell undervisning

425,00

Vuxen - individuell undervisning

850,00

Barn/elever upp till 19 år - gruppundervisning

225,00

Vuxen - gruppundervisning

600,00

För dig som spelar ett instrument eller sjunger på kulturskolan är det kostnadsfritt att delta i musikgrupper.

Kontakt

Sara Vogel Rödin
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
sara.vogel-rodin@bengtsfors.se

Majbergsvägen 1, Bengtsfors

Assistent
0531-52 62 11
kulturskolan@bengtsfors.se

Pernilla Bogö Bryntesson
Sångpedagog, samordnare
pernilla.bogo@bengtsfors.se

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström