Mat och måltider

Tallriksmodellen

Matsedel - grundskola och Strömkullegymnasiet

Mat och måltider är en viktig del i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Att grundlägga bra matvanor hos barn och ungdomar bidrar till en hållbar utveckling för människa och miljö. Måltiderna i förskolan och grundskolan är en del i arbetet.

Alla grundskolor i Bengtsfors kommun samt förskolan i Bäckefors har gemensam matsedel, recept och råvaror. Förskolorna i Bengtsfors, Billingsfors och Dals Långed har en egen matsedel med mat som är anpassad för små barn. Ansvaret för måltiderna är delat mellan måltidsenheten som lagar och levererar maten till enheterna och förskola/skola/fritidshem.

Som vårdnadshavare är du välkommen att äta på ditt barns skola en gång per läsår. Hör gärna av dig någon dag innan.

Tallriksmodellen

Tallriksmodellen gör det enkelt att välja klokt vid matbordet och hjälper eleverna att få tillräckligt med näring. På alla skolor har vi tallrikar som är indelade med hjälp av tre färgmarkeringar. 

  • Gul markering = Potatis, pasta, ris, matvete, bulgur, couscous.
  • Grön markering = Grönsaker, kalla och/eller varma, rotfrukter
  • Röd markering = Kött, fisk, ägg, vegetariskt alternativ med linser, kikärter eller bönor

Vid ingången till de större matsalarna finns en visningsmonter där förslag på uppläggning av dagens rätt finns serverad.

Specialkost

Barn kan behöva specialkost av flera olika anledningar såsom allergi, medicinska skäl eller överkänslighet. Vi serverar dessa barn den mat de har behov av. Utöver dessa behov av specialkost tillgodoser vi önskemål om vegetarisk kost då vi alltid serverar ett vegetariskt alternativ till dagens rätt. De barn som inte äter fläskkött hänvisar vi till det vegetariska alternativet de dagar vi serverar fläskkött.

Det är viktigt att rätt barn ska få rätt mat utan att utesluta livsmedel i onödan. Vi vill också planera vår verksamhet för att minimera matsvinnet, det är därför viktigt att vi får in underlag om specialkost från dig som vårdnadshavare.

Anmäl behov av specialkost

Du kan anmäla ditt barns behov av specialkost med hjälp av vår e-tjänst "Startplatsen". Det går också bra att använda vår blankett.

Blanketter och eventuella bilagor (läkarintyg etc.) ska skickas till nedanstående adress.

Handläggare BUFK
Kultur- och fritidskontoret
Box 14
666 21 Bengtsfors

Allergi/medicinska skäl

Om ditt barn har en allergi eller av annat medicinskt skäl behöver specialkost ska du som vårdnadshavare även bifoga ett intyg från dietist, läkare eller elevhälsa alternativt ett journalutdrag till oss. Journalutdrag kan du som vårdnadshavare, kostnadsfritt, skriva ut för ditt barn på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bank-id krävs för denna tjänst). Intyget/journalutdraget ska innehålla information om vilken kost ditt barn kan äta.

Vi serverar inte mat som innehåller nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö på grund av allergirisken. Det kan ändå vara viktigt för oss att känna till om ditt barn är överkänsligt för dessa livsmedel vid utflykter etc.

Laktosintolerans/överkänslighet

Laktosintolerans eller andra överkänsligheter mot livsmedel räknas inte som allergi och vi kräver därför inte läkarintyg eller journalutdrag.

Vegetarisk kost/utesluter fläskkött

För att kunna laga rätt mängd mat behöver vi veta om ditt barn inte äter fläskkött eller är vegetarian.

Ändring i behov av specialkost

Tänk på att meddela oss om ditt barns behov av specialkost ändras eller upphör.

Vid frånvaro

Om ditt barn har specialkost, tänk på att meddela köket som producerar maten vid sjukdom eller ledighet.

Livsmedel

Livsmedel upphandlas i samarbete med övriga Dalslandskommuner samt Säffle och Årjängs kommun. En gemensam livsmedelspolicy används som styrdokument för att säkerställa hög livsmedelskvalitet. I upphandlingen ställdes bland annat krav på hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg i alla led, miljöhänsyn, etik och mänskliga rättigheter.

Målsättningen på sikt är ökad andel inköp av regionalproducerade och ekologiska livsmedel. All mjölk, fil och yoghurt är ekologiska liksom bananer, kaffe, te och kakao som dessutom är rättvisemärkta. Vi använder också en stor andel nyckelhålsmärkta produkter.

Högtider, pedagogiska måltider och utflykter

Kostenheten köper inte in glass eller godis, det är upp till förskolor och skolor att besluta om och köpa in.

Personalen på skolor och förskolor äter en så kallad pedagogisk måltid. Det innebär att personalen äter tillsammans med eleverna och tar ansvar för att upprätthålla en trevlig stämning kring matbordet. Att se till att eleverna kommer till matsalen och äter eller att passa på att uppmuntra till att pröva någon ny grönsak är några andra delar i den pedagogiska måltiden.

Vid utflykter ansvarar måltidsenheten för maten under utflykten, en enklare men näringsriktig måltid tas med. Förskolan eller skolan informerar föräldrarna om något annat är lämpligt att ta med på utflykten.

Våra kök

På alla förskolor och skolor finns serveringskök. Våra tillagningskök finns på Björkåsen och Långevi i Bengtsfors samt på Björklunda i Bäckefors.  Björkåsens kök lagar mat till skolor i Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed och Skåpafors. Långevis kök lagar mat till förskolor i Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed och Skåpafors. Björklunda kök lagar mat till förskolor och skolor i Bäckefors.

Elevernas rätt att påverka

Alla elever i Bengtsfors kommun har rätt att vara med och påverka sin måltidssituation. På varje skola i finns ett matråd som framför synpunkter till kostenheten. Det är rektor som ansvarar för att matråden tillsätts och fungerar. Förskolebarnens påverkan sker genom dialog och observation av pedagogerna.

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Kontakt

Carina Nisén
Kostchef
0531-52 61 38
carina.nisen@bengtsfors.se

Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Björklunda kök
0531-52 66 58
kok.bjorklunda@bengtsfors.se

Långevi kök
0531-52 63 89
kok.langevi@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström