Industri Bas

Kursstart: augusti 2024, vecka 33
Utbildningsort: Bengtsfors
Välkommen på öppet hus: 21 maj

Sista ansökan: öppen för sen ansökan senast 2 augusti

Utbildningen är framtagen i samarbete med vuxenutbildningen, Strömkullegymnasiet och näringslivet.

Bengtsfors kommun är i en utvecklingsfas när det gäller industrin och kommer att vara i stort behov av att rekrytera personal både inom kort men också på längre sikt. Anledningen är nyetableringar och pensionsavgångar inom redan etablerade företag.

Företag som är med i samarbetet kring utbildningen:

 • Bengtsfors Industritjänst
 • Aroma Dals konfektyr
 • Ahlstrom-Munksjö
 • El-Supply· Rikstvätt Bengtsfors
 • Rexcell Airlaid & Tissue
 • VPK Group
 • Corex Group

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom industriproduktion och industriteknik. Utbildningen gör dig kvalificerad att utföra enklare arbeten inom industri som till exempel har med att framställa olika produkter eller använda och underhålla maskiner att göra.

På utbildningen får du

 • grundläggande kunskaper om industriell produktion.
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete.
 • grundläggande förmågor att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • grundläggande förmågor att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • grundläggande kunskaper om mekatronik och programmering.

Rekryteringsprocess

Med ansökan skickas även ett personligt brev. Du kommer att bli kallad till en intervju innan du blir antagen.

Samverkande företag kommer att vara med i rekryterings- och antagningsprocessen.

Antal platser: 12 platser

Jag vill ha mer information om utbildningen  * (obligatorisk)
Jag vill ha mer information om utbildningen

Personuppgifter/kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter/kontaktuppgifter
APL - arbetplatsförlagt lärande

Utbildningen innebär totalt 10 veckors APL - arbetsplatsförlagd utbildning som genomförs på något av de företag som vi samarbetar med. APL:en genomförs i två perioder.

APL är obligatorisk och kan innebära obekväma arbetstider som både kvällar och helger.

Innehåll i utbildningen

Du kommer att gå en introduktion på en vecka innan basutbildningen. Där får du fördjupade kunskap om utbildningen, studieteknik och grundläggande datorkunskaper.

Därefter kommer du att läsa kurser inom industri och bland annat interna transporter som truck och lift.

Utbildningens längd

Utbildningen är på 1000 poäng och pågår på helfart, 100 procent.

Utbildningen startar augusti 2024 och bedrivs i industrilokalerna på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors.

Undervisningslokaler

Strömkullegymnasiets industrilokaler samt ute på APL på lokala företag.

Litteratur och utrustning

Utbildningen är kostnadsfri men du som studerande står själv för kostnader för arbetskläder samt litteratur. Resekostnader till och från APL bekostas av dig.

Behörighet

Du som har Svenska grund och högre svenska är behörig att söka utbildningen.

Vi genomför språktest vid behov innan starten på våra yrkesutbildningar. Språktestet genomförs för att se om du som studerande är i behov av språkstöd och för att säkerställa att de studerande kan tillgodogöra sig utbildningen.

Betyg

Betyg sätts efter uppnått kursmål i varje kurs enligt skalan A-F.

Ansökan

Gör din ansökan till utbildningen via vår e-tjänst. Glöm inte att skicka med ett personligt brev.

Lärare för utbildningen:

Kontakt

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Vuxenutbildningen, Bengtsfors:

Sofia Edvardsson
Studie- och yrkesvägledare samt koordinator
0531-52 81 33
sofia.edvardsson@bengtsfors.se

Lärare

Pontus Marsell

Pontus Marsell
Verkstadsämnen
pontus.marsell@vux.bengtsfors.se

Christoffer Lundqvist

Christoffer Lundqvist
Industritekniska ämnen
christoffer.lundqvist@stromkullegymnasiet.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson