Vård- och omsorgsutbildning

Kursstart: nästa start augusti 2024
Utbildningsort: Bengtsfors

Utbildningen pågår på 100 procent (1500 poäng) med schemalagda lektioner tre dagar per vecka under tre terminer. När du är klar har du en yrkesutbildning som undersköterska.

Det är en hybridutbildning vilket innebär att du kan välja att delta fysiskt på plats eller digitalt på distans via modern teknik – du kan alltså välja om du följer utbildningen på plats, på ditt lärcentrum, hemma eller på din arbetsplats. Utbildningen sänds i realtid. Här finns en artikel om utbildningen.

Utbildningen innehåller några obligatoriska träffar på vuxenutbildningen i Bengtsfors. Tid för dessa meddelas vid kursstart.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande - APL. Under din APL följer du din handledares schema och därför måste du vara beredd att arbeta både dagtid, kvällar och helger. Om du har arbetet under en längre tid inom vården finns det möjlighet att få sin praktik validerad.

Att arbeta inom vård och omsorg innebär:

  • Ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som har intresse för och vill arbeta med människor.
  • Många olika arbetsuppgifter som utgår från kundens/patientens behov av hjälp och stöd.
  • Förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig in i andra människors situation.
  • Att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Arbetsområden efter utbildningen:

  • Äldreomsorg, hemtjänst och särskilda boenden.
  • Särskild omsorg, till exempel arbete med personer som har intellektuell och/eller fysisk funktionsvariation.
  • Särskilt boende, daglig verksamhet, personlig assistent eller elevassistent.
  • Hälso- och sjukvård
  • Psykiatrisk vård

Kursstart och lokal

Utbildningen har en ny start varje termin och genomförs i vuxenutbildningens lokaler i Bengtsfors.

Förkunskaper

Grundläggande svenska. Vi genomför språktest vid behov innan starten på våra yrkesutbildningar. Språktestet genomförs för att se om du som studerande är i behov av språkstöd och för att säkerställa att de studerande kan tillgodogöra sig utbildningen.

Har du yrkeserfarenhet kan du få praktiken validerad.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du som studerande står själv för kostnader för litteratur och eventuella resor till din praktikplats.

Kurser

Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om respektive kurs, använd gärna kurskoden för att söka.

Du kommer att gå en introduktion på en vecka innan basutbildningen. Där får du fördjupade kunskap om utbildningen, studieteknik och grundläggande datorkunskaper.

Betyg

Betyg sätts efter uppnått kursmål i varje kurs enligt skalan A-F.

Undersköterska 1500 poäng
Kurs
Poäng
Kod
Anatomi och fysiologi 1
50
ANOANA01
Anatomi och fysiologi 150
ANOANA02
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
100
FUTFUN01
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100
FUTFUN02
Gerontologi och geriatrik
100
GERGER0
Hälso- och sjukvård 1
100HAOHAL01
Hälso- och sjukvård 2100
HAOHAL02
Omvårdnad 1
100
OMVOMV01
Omvårdnad 2100
OMVOMV02
Psykiatri 1100PSYPSY01*

Psykiatri 2

100

PSYPSY02*

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Social omsorg 2

100

SOASOC02

Vård och omsorg specialisering

100

VADVAD00S

Svenska 1 eller

100

SVESVE01

Svenska som andra språk 1

100

SVASVA01

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

*Koden kan komma att ändras.

Kontakt

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Sofia Edvardsson

Vuxenutbildningen, Bengtsfors:

Sofia Edvardsson
Studie- och yrkesvägledare samt koordinator
0531-52 81 33
sofia.edvardsson@bengtsfors.se

Information om kursinnehåll:

Kontakta gärna någon av våra lärare på utbildningen för mer information om kursinnehåll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson