Kommunala bolag

Kommunens bolag svarar för en omfattande och viktig verksamhet. Bolagen är underställda kommunfullmäktige och styrs av ägaren genom olika dokument och beslut. Samtidigt regleras bolagens agerande av regelverk som gäller för aktiebolag.

I Bengtsfors kommunkoncern finns följande kommunala bolag;

Bolagsordningar 

Ägardirektiv

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström