Sammanträdestider

Dagordningsmöte

Dagordningsmöte

Månad

Datum

Tid

Januari

4

8.00

Februari

1,29

8.00

Mars

27**

8.00

April

4

8.00

Maj

2, 30

8.00

Juni

27

8.00

September

12

8.00

Oktober

10

8.00

November

7

8.00

December

5

8.00

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet

Månad

Datum

Tid

Mars

6

13.00

Maj

29

13.00

September

11

13.00

November

18**

13.00

Gruppledardialog

Gruppledardialog

Månad

Datum

Tid

Januari

29

15.00

Februari

26

15.00

Mars

25

15.00

April

22

15.00

Maj

20

15.00

Juni

17

15.00

Augusti

5

15.00

September

2, 30

15.00

Oktober

28

15.00

November

25

15.00

December

16

15.00

Kommundirektörens ledningsgrupp

Kommundirektörens ledningsgrupp

Månad

Datum

Tid

Januari

15, 29

9.00

Februari

12, 26

9.00

Mars

11, 25

9.00

April

8, 22

9.00

Maj

6, 20

9.00

Juni

3, 17

9.00

Augusti

12, 26

9.00

September

9, 23

9.00

Oktober

7, 21

9.00

November

4, 18

9.00

December

2, 16

9.00

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Sessionssalen, Tingshustorget i Bengtsfors och är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Månad

Datum

Tid

Januari

8*

13.00

Februari

5

13.00

Mars

4

13.00

April

2**, 29

13.00

Maj

27

13.00

Juni

19*, 24

13.00

September

9

13.00

Oktober

7

13.00

November

4

13.00

December

2

13.00

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Månad

Datum

Tid

Januari

17

13.30

Februari

14

13.30

Mars

13

13.30

April

10

13.30

Maj

7**

13.30

Juni

4**

13.30

Augusti

21

13.30

September

18

13.30

Oktober

16

13.30

November

13

13.30

December

11

13.30

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Månad

Datum

Tid

Januari

9*, 23

8.00

Februari

6*, 20

8.00

Mars

5*, 19

8.00

April

3***, 16, 30*

8.00

Maj

14, 28*

8.00

Juni

11, 25*

8.00

Augusti

13*, 27

8.00

September

10*, 24

8.00

Oktober

8*, 22

8.00

November

5*, 19

8.00

December

3*, 17

8.00

Kommunstyrelsens sociala utskott

Kommunstyrelsens sociala utskott

Månad

Datum

Tid

Januari

11*, 25

8.00

Februari

8*, 22

8.00

Mars

7*, 21

8.00

April

4*, 18

8.00

Maj

2*, 16, 30*

8.00

Juni

13, 27*

8.00

Augusti

15*, 29

8.00

September

12*, 26

8.00

Oktober

10*, 24

8.00

November

7*, 21

8.00

December

5*, 19

8.00

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Månad

Datum

Tid

Januari

24

13.00

Februari

21

13.00

Mars

20

13.00

April

17

13.00

Maj

15

13.00

Juni

12

13.00

Augusti

28

13.00

September

25

13.00

Oktober

23

13.00

November

20

13.00

December

18

13.00

Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM

KOSAM

Månad

Datum

Tid

Januari

15

14.00

Februari

12

14.00

Mars

11

14.00

April

8

14.00

Maj

6

14.00

Juni

3

14.00

Augusti

19

14.00

September

16

14.00

Oktober

14

14.00

November

11

14.00

December

9

14.00

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden

Månad

Datum

Tid

Januari

18

8.00

Februari

15

8.00

Mars

14

8.00

April

11

8.00

Maj

7**

8.00

Juni

4**

8.00

Augusti

22

8.00

September

19

8.00

Oktober

17

8.00

November

14

8.00

December

12

8.00

Politiska gruppmöten

Politiska gruppmöten

Månad

Datum

Tid

Januari

8

15.00-16.30

Februari

5

15.00-16.30

Mars

4

15.00-16.30

April

2**, 29

15.00-16.30

Maj

27

15.00-16.30

Augusti

12

15.00-16.30

September

9

15.00-16.30

Oktober

7

15.00-16.30

November

4

15.00-16.30

December

2

15.00-16.30

Ärendeforum

Ärendeforum

Månad

Datum

Tid

Januari

17

8.00

Februari

14

8.00

Mars

13

8.00

April

10

8.00

Maj

7**

8.00

Juni

4**

8.00

Augusti

21

8.00

September

18

8.00

Oktober

16

8.00

November

13

8.00

December

11

8.00

*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström