Sammanträdestider

Dagordningsmöte

Dagordningsmöte

Månad

Datum

Tid

Januari

4**

8.00

Februari

2

8.00

Mars

2, 30

8.00

April

27

8.00

Maj

25

8.00

Juni

21**

8.00

September

7

8.00

Oktober

5

8.00

November

2, 30

8.00

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet

Månad

Datum

Tid

Mars

8

13.00

Maj

31

13.00

September

13

13.00

November

20**

13.00

Gruppledardialog

Gruppledardialog

Månad

Datum

Tid

Januari

30

15.00

Februari

27

15.00

Mars

27

15.00

April

24

15.00

Maj

22

15.00

Juni

19

15.00

Augusti

7

15.00

September

4

15.00

Oktober

2, 30

15.00

November

27

15.00

December

18

15.00

Kommundirektörens ledningsgrupp

Kommundirektörens ledningsgrupp

Månad

Datum

Tid

Januari

2, 16, 30

9.00

Februari

13, 27

9.00

Mars

13, 27

9.00

April

11**, 24

9.00

Maj

8, 22

9.00

Juni

5, 19

9.00

Augusti

14, 28

9.00

September

11, 25

9.00

Oktober

9, 23

9.00

November

6, 20

9.00

December

4, 18

9.00

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Sessionssalen, Tingshustorget i Bengtsfors och är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Månad

Datum

Tid

Januari

9*

13.00

Februari

6

13.00

Mars

6

13.00

April

3

13.00

Maj

2**, 29

13.00

Juni

21*, 26

13.00

September

11

13.00

Oktober

9

13.00

November

6

13.00

December

4

13.00

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Månad

Datum

Tid

Januari

18

13.30

Februari

15

13.30

Mars

15

13.30

April

12

13.30

Maj

10

13.30

Juni

7

13.30

Augusti

23

13.30

September

20

13.30

Oktober

18

13.30

November

15

13.30

December

13

13.30

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Månad

Datum

Tid

Januari

10*, 24

8.00

Februari

7*, 21

8.00

Mars

7*, 21

8.00

April

4*, 18

8.00

Maj

3***, 15**, 30*

8.00

Juni

13, 27*

8.00

Augusti

15*, 29

8.00

September

12*, 26

8.00

Oktober

10*, 24

8.00

November

7*, 21

8.00

December

5*, 19

8.00

Kommunstyrelsens sociala utskott

Kommunstyrelsens sociala utskott

Månad

Datum

Tid

Januari

12*, 26

8.00

Februari

9*, 23

8.00

Mars

9*, 23

8.00

April

5***, 20

8.00

Maj

4*, 17**

8.00

Juni

1*, 15, 29*

8.00

Augusti

17*, 31

8.00

September

14*, 28

8.00

Oktober

12*, 26

8.00

November

9*, 23

8.00

December

7*, 21

8.00

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Månad

Datum

Tid

Januari

25

8.00

Februari

22

8.00

Mars

22

8.00

April

19

8.00

Maj

17**

8.00

Juni

14

8.00

Augusti

30

8.00

September

27

8.00

Oktober

25

8.00

November

22

8.00

December

20

8.00

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Månad

Datum

Tid

Januari

25

13.00

Februari

22

13.00

Mars

22

13.00

April

19

13.00

Maj

15**

13.00

Juni

14

13.00

Augusti

30

13.00

September

27

13.00

Oktober

25

13.00

November

22

13.00

December

20

13.00

Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM

KOSAM

Månad

Datum

Tid

Januari

16

14.00

Februari

13

14.00

Mars

13

14.00

April

11**

14.00

Maj

8

14.00

Juni

5

14.00

Augusti

21

14.00

September

18

14.00

Oktober

16

14.00

November

13

14.00

December

11

14.00

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden

Månad

Datum

Tid

Januari

19

8.00

Februari

16

8.00

Mars

16

8.00

April

13

8.00

Maj

11

8.00

Juni

8

8.00

Augusti

24

8.00

September

21

8.00

Oktober

19

8.00

November

16

8.00

December

14

8.00

Politiska gruppmöten

Politiska gruppmöten

Månad

Datum

Tid

Januari

9

15.00-16.30

Februari

6

15.00-16.30

Mars

6

15.00-16.30

April

3

15.00-16.30

Maj

2**, 29

15.00-16.30

Augusti

14

15.00-16.30

September

11

15.00-16.30

Oktober

9

15.00-16.30

November

6

15.00-16.30

December

4

15.00-16.30

Ärendeforum

Ärendeforum

Månad

Datum

Tid

Januari

18

8.00

Februari

15

8.00

Mars

15

8.00

April

12

8.00

Maj

10

8.00

Juni

7

8.00

Augusti

23

8.00

September

20

8.00

Oktober

18

8.00

November

15

8.00

December

13

8.00

*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström