Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Sammanträdestider

Januari-juni 2020

Organ

Tid

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

13.00

7***

3

2,30

27

25

17***, 22

Kommunstyrelsen

13.30

15

12

11

7**

6

3

Myndighetsnämnden

8.00

16

13

12

8**

7

4

Allmänna utskottet

8.00

8***,21

4*,18

3*,17,31*

14,28*

12,26*

9,23*

Tekniska utskottet

8.00

22

19

18

15

13

10

Sociala utskottet

8.00

9*,23

6*,20

5*,19

2*,16,29***

14,28*

11,25*

Utbildningsutskottet

13.00

22

19

18

15

13

10

Folkhälsorådet

14.00

-

-

4

-

27

-

Ärendeforum

8.00

15

12

11

7**

6

3

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

7**

3

2,30

27

25

-

Gruppledardialog

15.00

27

24

23

20

18

15

Kommunchefens ledningsgrupp

9.30

13,27

10,24

9,23

6,20

4,18

1,15

Dagordningsmöte

8.00

3**,30

27

26

23

19**

17**

Kosam

14.00

13

10

9

6

4

1

 

Juli-december 2020

Organ

Tid

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

13.00

-

-

7

5

2,30

-

Kommunstyrelsen

13.30

-

19

16

14

11

9

Myndighetsnämnden

8.00

-

20

17

15

12

10

Allmänna utskottet

8.00

-

11*,25

8*,22

6*,20

3*,17

1*,15

Tekniska utskottet

8.00

-

26

23

21

18

16

Sociala utskottet

8.00

-

13*,27

10*,24

8*,22

5*,19

3*,17

Utbildningsutskottet

13.00

-

26

23

21

18

16

Folkhälsorådet

14.00

-

-

9

-

-

2

Ärendeforum

8.00

-

19

16

14

11

9

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

-

10

7

5

2,30

-

Gruppledardialog

15.00

-

3,31

28

26

23

21

Kommunchefens ledningsgrupp

9.30

-

17,31

14,28

12,26

9,23

7

Dagordningsmöte

8.00

-

-

3

1,29

26

-

Kosam

14.00

-

17

14

12

9

7

 

*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström