Räddningstjänst

Foto: Sofia Magnusson

Räddningstjänsten ska verka för en trygg och säker kommun. Vår huvudsakliga uppgift är att minimera olyckor genom att arbeta förebyggande för att skydda liv, egendom och miljö.   

Räddningstjänsten arbetar bland annat med:

  • Brandskydd och tillsyn
  • Utbildning
  • Räddningsinsatser

Stationer

Bengtsfors kommuns räddningstjänst består av två deltidsstationer och ett räddningsvärn.

Bengtsfors

I Bengtsfors finns huvudstationen för kommunens räddningstjänst. Stationen delar lokal med ambulansen och är bemannad under kontorstid alla vardagar. Här kan du läsa mer om stationen i Bengtsfors.

Bäckefors

Brandstationen i Bäckefors är inte bemannad dagtid utan endast vid larm. Här kan du läsa mer om stationen i Bäckefors.

Dals Långed

I Dals Långed finns ett räddningsvärn. Här kan du läsa mer om räddningsvärnet i Dals Långed.

Larm och utryckning

Vid larm ska de brandmän som har beredskap rycka ut inom sju minuter. I normalfallet larmas den beredskapsstyrka som ligger närmast skadeplatsen vilket kan innebära att en styrka från en annan kommun larmas. Vid vissa händelser larmas både närmsta styrka och beredskapsstyrkan. Vid större olyckor kan all tillgänglig brandpersonal larmas. Vid en riktigt stor händelse kan Bengtsfors få hjälp av grannkommunerna Åmål, Säffle, Årjäng och Dals-Ed.

När du larmar SOS Alarm vid en brand, var beredd att svara på följande:

  • Är någons liv i fara?
  • Vad brinner?
  • Hur mycket brinner?
  • Vad heter du?
  • Var ringer du ifrån, vilket telefonnummer?

Svara lugnt på frågorna. Under tiden intervjun pågår larmas räddningstjänsten. Kommer du på något nytt efter att du lagt på så ring 112 igen.

Handlingsplan

Förutom de lagar räddningstjänsten arbetar utifrån har kommunen ett handlingsprogram för hur den förebyggande verksamheten ska fungera och ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ägare och innehavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att du som ägare eller innehavare ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Kontakt

Christian Rådén
Räddningschef
0531-52 61 16
christian.raden@bengtsfors.se

Insatsledare i beredskap
0709-37 71 15

Brandstationen i Bengtsfors:
Järngatan 3, 666 31 Bengtsfors

Brandstationen i Bäckefors:
Uddevallavägen 4, 668 40 Bäckefors

Räddningsvärn i Dals Långed:
Slöjdarvägen, 660 10 Dals Långed

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström