Visselblåsarfunktion

Foto på en strömbrytare med stoppknapp

Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har en visselblåsarfunktion där du kan larma om missförhållanden. Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Därför har nu samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Bengtsfors kommun möjlighet att rapportera skyddat om misstänkta missförhållanden och oegentligheter genom vår visselblåsarfunktion.

Bengtsfors kommuns visselblåsarfunktion hanteras av CRD protection Länk till annan webbplats. som är en extern oberoende aktör med lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige. Det för att du som rapportör ska känna dig trygg i att lämna din rapport anonymt och vara säker på att informationen hanteras korrekt.

Vad kan anmälas?

Genom funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Utifrån Bengtsfors kommuns uppdrag bedömer vi även att det finns ett allmänt intresse av att brott mot interna regler och principer hanteras inom ramen för den här funktionen.

Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringsmöjligheter för detta. Det går att vända sig till närmaste chef, personalenheten eller skyddsombudet.

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Bengtsfors kommun har möjlighet att använda visselblåsarfunktionen.

Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara anställd, förtroendevald, chef eller styrelseledamot inom Bengtsfors kommun.

Hur anmäls ett visselblåsarärende?

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på en verksamhetsanpassad visselblåsarsida, där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00) eller på ett möte.

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

Sekretess

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs. Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare.

Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade.

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson