Våld i nära relationer

Barn och vuxna som upplever våld i nära relationer ska få hjälp. Samhället har samma ansvar att skydda vuxna och barn utsatta för våld av närstående som vid andra våldsbrott.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill - Per Isdal

Det finns flera olika typer av våld

Ingen ska behöva vara rädd, känna sig hotad eller bli skadad av någon i sin omgivning.

 • Fysiskt- slag, knuffar, stryptag, sparkar, fasthållning, med mera
 • Psykiskt – att få höra elaka ord, kränkningar eller hot
 • Sexuellt – bli tafsad på, utföra/bevittna sexuella handlingar eller bli våldtagen
 • Ekonomiskt – kontroll av någon annans tillgång till pengar
 • Socialt – att inte få träffa den du vill, bli inlåst eller isolerad
 • Försummelse –att inte få mat, medicin eller vård
 • Hedersrelaterat- alla typer av kontroll och våld i syfte att upprätta familjens heder
 • Materiellt våld – att förstöra någons saker, våld mot husdjur
 • och andra handlingar som utförs i syfte att kränka, kontrollera och/eller skada en annan person.

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Är du utsatt för våld?

Blir du illa behandlad av någon i din närhet? Bestämmer din partner vad du ska göra och vem du ska umgås med? Har det hänt att någon slagit eller hotat dig?

Du kan vända dig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. För att ta reda på vilket behov av hjälp du har så inleds en utredning. Under utredningen görs en riskbedömning samt en beskrivning av våldet. Utifrån detta fattas sedan beslut om vilken typ av hjälp som är nödvändig akut, på kort och lång sikt.

Finns det barn i familjen?

Får socialtjänsten kännedom om att ett barn vistas i ett hem där det kan bli utsatt för och/eller bevittna våld inleds en utredning. Socialtjänsten ska kartlägga vilket behov av stöd och/eller skydd barnet har. Socialtjänsten behöver informera barnets andra vårdnadshavare, om du inte har enskild vårdnad. Socialtjänsten gör alltid en skyddsbedömning, och om den andre vårdnadshavaren är den som är våldsutövare i familjen kommer socialtjänsten att göra en bedömning kring hur hen kan kontaktas utan att det innebär en fara för barnet.

Om du som förälder blir placerad på skyddat boende, och väljer att ta med ditt barn, blir barnet själv inte placerat utan medföljande. Du har fortsatt ansvar över att ditt barn får sina behov tillgodosedda, t.ex. skolplikt och vårdkontakter. Detta kan vara svårt och du har rätt till stöd från socialtjänsten. Ibland kan det även behövas en kontakt med familjerätten, om du exempelvis behöver söka enskild vårdnad eller om du och den andre vårdnadshavaren inte kommer överens om barnets boende/umgänge.

Vilken hjälp finns att få från socialtjänsten?

Du kan få enskilt samtalsstöd och få hjälp att förstå och sätta ord på det du har varit med om. Vi erbjuder kostnadsfri samtalsbehandling:

 • Samtal till frihet, behandling för våldsutsatta kvinnor
 • Samtal om våld, behandling för våldsutövare
 • Motiverande samtal
 • Råd och stödsamtal

Om du har varit utsatt för en mycket allvarlig händelse och är i behov av akut skydd kan du behöva ett skyddat boende.

Stöd till närstående

Vi erbjuder hjälp och stöd till barn och unga som upplevt våld i nära relation och/eller bevittnat våld. Vi har barngrupper som anpassas utifrån deras ålder. Vi har även grupper för vuxna anhöriga där man träffar andra i samma situation.

Tveka inte att kontakta oss!

Vi har tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretesslagstiftningen.

Viktiga telefonnummer

 • Akut händelse ring 112
 • Polisen 114 14
 • Socialtjänsten
  Bengtsfors: 0531-52 75 21
  Bäckefors: 0531-52 75 23
  Mellerud: 0530-18 055
 • Socialjouren kväll och helg: 0522-69 74 44
 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
 • Terraferm 020-52 10 10
 • Mansjouren 08-30 30 20
 • BRIS 116 111
 • Brottsofferjouren 116 006 / 0720-44 45 93
 • Vårdcentralen Närhälsan
  Bengtsfors: 010-441 63 10
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson