RiK Symbios Bengtsfors får ny kostym!

Fotograf: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

Bengtsfors satsning på omställning till en cirkulär ekonomi, RiK Symbios, får en ny färgsprakande grafisk profil. Den grafiska profilen ska visualisera projektet samt skapa igenkänning och en tydlig identitet.

RiK Symbios Bengtsfors

I RiK Symbios samlas en mångfald av företag, kompetenser, material och resurser i en kreativ inkluderande mötesplats där nya samarbeten, resursdelning och cirkulära affärsmöjligheter identifieras och möjliggörs. Satsningen har på kort tid resulterat i nätverk, nya arbetssätt och cirkulära affärsidéer som vi nu samlar under ett gemensamt paraply.

Den grafiska profilen ska signalera nytänkande, samarbeten och visioner. Typsnittet förmedlar framtid och färgerna att projektet spänner över flera branscher och för dem samman. Pilarna visualiserar de samarbeten som skapas inom projektet, säger Anna O Söderström grafisk designer

Den grafiska profilen är framtagen av Anna O Söderström grafisk designer hemmahörande i Mariestad. Sedan 2006 driver hon eget företag inom grafisk design, illustration och animering. Hon har flera uppdrag för offentliga aktörer med att ta fram grafiskt material samt process- och flödesbilder. Annas formspråk och tidigare uppdrag passade väl in i den anda som vi vill att projektet förmedlar.

Vi är glada att meddela att projektet RiK symbios Bengtsfors fått ny kostym! Logotypen skapar ett gemensamt paraply för alla de 90 företag, organisationer och verksamheter som hittills valt att delta och bidra till den cirkulära omställningen, säger Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun och Vera Telemo, Mötesplats Steneby.

Den grafiska profilen signalerar viktiga värden för projektet och skapar igenkänning i vårt arbete med industriell symbios. Arbetet med att hitta och utveckla symbioser är stort och spänner över flera sektorer och företag vilket gör det extra viktigt med ett gemensamt paraply att samlas under.

Om RiK Symbios Bengtfors

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” (RiK Symbios) syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter.

Vill du veta mer? Läs mer om projektet eller kontakta oss se nedan plusboxar.

Vill du veta mer om projektet ta kontakt med Jeanette eller Vera.

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo
Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist