Ett rikt halvår i Bengtsfors symbiosnätverk

Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun och Vera Telemo Mötesplats Steneby med satsningens logotype. Fotograf: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

Över 90 företag, organisationer och verksamheter har hittills engagerat sig i symbiosnätverket och företagen har hittat flera symbiosmöjligheter där restströmmar blir resurser. Nu summerar vi första halvåret i satsningen på Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios, RiK Symbios Bengtsfors, som görs i nära samarbete med det lokala näringslivet, Fyrbodals kommunalförbund och Chalmers industriteknik.

Under halvåret som gått har vi skapat mötesplatser och nätverk med fokus på resursdelning och symbios. Nätverket är aktivt med över 90 deltagande från företag och verksamheter. Fyra företagsträffar har genomförts med totalt 131 deltagare, berättar Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare, Bengtsfors kommun och Vera Telemo, hållbarhetsstrateg Mötesplats Steneby.

Affärs och symbiosmöjligheter

Under nätverks- och symbiosträffarna har flera affärs- och symbiosmöjligheter skapats.
Två exempel på symbioser är:

  • Kasserade entrémattor blir ljudabsorberande skärmväggar i ett samarbete mellan Rikstvätt, Open Wood och Textilt Återbrukscentrum.
  • Spill från Wera Tent blir spakskydd till FTG Cranes som nu kan köpa lokalt producerade cirkulära produkter istället för att importeras. Textilt Återbrukscentrum (TÅC) står för design- och produktutveckling. Framtagning av prototyper och utveckling av affärsmodell pågår.

Planerade aktiviteter hösten 2023

Under hösten fortsätter arbetet med identifierade symbiosmöjligheter och utvecklingsinsatser.
Några av höstens planerade aktiviteter:

  • Kombinera solenergi, gröna tak och gestaltad livsmiljö vid installation av solpaneler på tak
  • Undersöka möjligheten att skapa specialpall från restmaterial
  • Undersöka designmöjligheter av lokalt träspill
  • Undersöka möjliga användningsområden för restströmmar av wellpapp
  • Kunskapshöjande insatser i strategiskt hållbarhetsarbete, energieffektivisering och omställning till förnybar energi

Nya deltagare är välkomna att ansluta till symbiosnätverket!

I RiK Symbios Bengtsfors är det lokala näringslivet utgångspunkten men då hållbar omställning, resursdelning och symbios inte har några gränser är alla företag och verksamheter som kan bidra till resursdelning och symbiossamarbeten välkomna att delta i processen. Nya företag och verksamheter är varmt välkomna att ansluta till symbiosnätverket under hela processen.

Trevlig sommar och på återseende!

Vill du veta mer om projektet ta kontakt med Jeanette eller Vera.

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo
Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. Satsningens långsiktiga mål är att skapa en finansierings- och organisationsmodell för symbiossamverkan i Bengtsfors med omnejd. Vi intensifierar det arbetet under hösten. Här kan du läsa mer om projektet RiK Symbios Bengtsfors Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist