Ett RiKare nyhetsbrev

Fotograf: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

Hösten nalkas och mycket är på gång inom RiK Symbios Bengtsfors satsning på cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet. Vi har en rad inplanerade aktiviteter under hösten som vi vill informera om och bjuda in till. Vi får även i RiK Symbios nätverk av företag och verksamheter ta del av många bra initiativ och exempel som vi vill dela. RiK Symbios kommer därför med jämna mellanrum samla information om aktiviteter, inspiration och erbjudanden i ett RiKare nyhetsbrev. Välkommen till vårt första RiKare nyhetsbrev.

En RiKare höst

Välkommen till RiK Symbios Bengtsfors första nyhetsbrev där vi samlar information om aktiviteter, erbjudanden och inspiration med fokus på hållbar cirkulär omställning. Har du något du vill dela? Hör av dig så tar vi med det i nästa nyhetsbrev. Kontaktuppgifter finns längst ner i nyhetsbrevet.

Ett Rikare nyhetsbrev #1 finns även att ladda ner här Länk till annan webbplats.

Företagsträffar och aktiviteter

Kick-starta ditt företags hållbarhetsarbete 27 september

Vill komma igång eller komma vidare med företagets hållbarhetsarbete? Då är du varmt välkommen till workshop med Almi Väst den 27 september på Dalslands Aktiviteter klockan 07:45 till 10:00. På workshopen får du bland annat hjälp att prioritera dina hållbarhetsområden och påbörja arbetet med en initial strategi och konkret handlingsplan.

Tips! RISE webinarium med RiK Symbios Bengtsfors 10 oktober

RISE och Centrum för industriell urban symbios bjuder in till ett kunskapsbyggande och nätverkande webinarie den 10 oktober där vi berättar om vår satsning på RiK Symbios Bengtsfors som genom att utgå från näringslivets egna drivkrafter, medskapande processer och ett gott samarbetsklimat redan efter ett halvår resulterat i flera affärsmöjligheter med resurseffektivitet och cirkularitet i fokus.

Uppföljning RiK Symbios företagarträff om återbruk av träspill 19 oktober

I slutet av maj träffades ett 20-tal lokala företagare och aktörer från värdekedjan inom trä och genomförde en kartläggning av vilka restströmmar av trä som finns. Under träffen identifierades flera affärsmöjligheter att återbruka och öka värdet på träspillet. Resultatet vidareutvecklades senare i en designsprint där designers på Open Wood utforskade och utvecklade träspillet. Den 19 oktober bjuder vi in er som deltog i kartläggningen i maj samt
nytillkomna intresserade för uppföljning och vidareutveckling av resultat och affärsmöjligheter.

Energieffektivisera ditt företag 10 november

Vill du komma igång eller komma vidare med energieffektivisering på ditt företag? Då är du varmt välkommen till workshop med IUC Väst och Energikontor Väst den 10 november på Dalslands Aktiviteter klockan 08:30-12:00. På workshopen kommer du lära dig mer om de energiutmaningar vi står inför och kommer även få hjälp att identifiera möjliga områden för ditt företags energieffektivisering.

Tips! Framtid Västra Götaland 30 november

Framtid Västra Götaland är en konferens som årligen arrangeras av Västra Götalandsregionen för att diskutera regionalt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Syftet är att öka kunskapen och få samsyn kring utmaningar och lösningar för olika regionala utvecklingsfrågor. Den 30 november är processledningen samt ett företag från nätverket RiK Symbios Bengtsfors inbjudna att tala på konferensen om lyckad samverkan mellan näringsliv och kommunen.
Mer information och anmälan hittar du här Länk till annan webbplats.

Hållbar inspiration och erbjudanden

Inspiration - Rikstvätt Bengtsfors "Vårt strå till stacken"

Rikstvätt Bengtsfors delar med sig av sin resa mot hållbar omställning och utveckling. De har med hjälp av Almi Väst konkretiserat sitt hållbarhetsarbete i form av en nypublicerad broschyr ”Vårt strå till stacken”.

Almi Väst bidrog med fina verktyg till detta arbete berättar Ulrika Hedkrok marknadskoordinator på Rikstvätt Bengtsfors

Här kan du läsa mer om arbetet och ladda ner broschyren “Vårt strå till stacken” Länk till annan webbplats.

Erbjudande - Ta hjälp av en student på företagets hållbarhetsresa HoloHouse

HoloHouse (före detta Miljöbron) hjälper företag att utvecklas hållbart genom att koppla ihop näringsliv med akademi. Genom olika projekt där företag och studenter samarbetar har ni som företag möjlighet att dra nytta av studenters kunskap, nytänkande och kreativitet. Ni får kostnadsfri hjälp med en rad olika frågeställningar genom att samarbeta med studenter från universitet/högskola och delta som case i några av de kurser HoloHouse samarbetar med. Ett par exempel är Biopolymerer - Hållbara materialval samt Miljöteknik - Analys av olika miljöutmaningar med förslag på lösning.
Här kan du läsa mer om HoloHouse studenterbjudande Länk till annan webbplats.

Erbjudande - Västsvenska Handelskammarens Klimatlöfte

Med Västsvenska Handelskammarens Klimatlöfte kan västsvenska företag få kostnadsfritt stöd att minska sitt företags klimatpåverkan. Klimatlöftet vänder sig till små och medelstora företag. Du väljer fritt vilket klimatlöfte ditt företag vill anta och får därefter expertstöd för att genomföra de löften du valt under ett års tid. Klimatlöftet är utformat för att passa företag med mellan cirka 10 och 250 anställda, men även andra företag är välkomna! Klimatlöftet är ett projekt som leds av Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Företagarna Västra
Götaland och Klimat 2030 Västra Götaland ställer om med stöd av Västra Götalandsregionen.
Programmet startar i oktober. Anmälningar tas även emot efter angiven deadline, det är bara att höra av sig!
Mer information om anmälan till Klimatlöftet här Länk till annan webbplats.

Vi ser fram emot en spännande höst!
Jeanette och Vera

RiK Symbios Bengtsfors

I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på omställning till cirkulär ekonomi tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund.
Här kan du läsa mer om satsningen: RiK Symbios Bengtsfors

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo
Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist