RiK Symbios Bengtsfors

I Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. Omställningen till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle, stigande energipriser, minskade råvarutillgångar och avfallskostnader driver nya arbetssätt där samverkan kring resurser resulterar i konkurrenskraftiga, cirkulära och hållbara företag.

Vi bjuder in alla intresserade företag och verksamheter som vill ta nästa steg i sin hållbara omställning, lära sig mer om industriell symbios, ingå i symbiosnätverket samt hitta nya samarbeten och symbiosmöjligheter. Innehållet i RiK Symbios Bengtsfors skapas i samverkan med företagen och intresserade företag och verksamheter är välkomna att ansluta under hela processen, berättar Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare, Bengtsfors kommun och Vera Telemo, hållbarhetsstrateg Mötesplats Steneby.

Målet är att skapa konkreta symbiossamarbeten mellan företag samt ta fram en långsiktigt hållbar organisations- och finansieringsform för ett symbioscentrum baserat i Bengtsfors kommun.

Projektet ägs av Fyrbodals kommunalförbund. Övriga parter är Bengtsfors kommun, Mötesplats Steneby, Chalmers industriteknik, Vänersborgs kommun och Lysekil kommun. Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS.

Läs mer om satsningen i vårt pressmeddelande och i sammanfattningen av satsningens första halvår samt i nedan artiklar.

Ovanstående foton är tagna av Funny Livdotter, Mötesplats Steneby

Aktuellt om projektet

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo
Processledare och hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson