Västerås Stad inspireras av Bengtsfors satsning på cirkulär omställning

Fotografi som visar möte mellan Bengtsfors kommun och Västerås Stad

Ett glatt gäng efter ett inspirerande möte om cirkulär omställning. Från vänster Jonas Fred Hell Fridh & Hells Bygg, Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun, Monica Hed Johansson Västerås Stad, Linnéa Lindkvist Chalmers Industriteknik, Vera Telemo Mötesplats Steneby, Pia Norstedt Västerås Stad, Eva Lilja Västerås Stad

Västerås Stad står i startgroparna för en satsning på cirkulär omställning tillsammans med näringslivet och besökte förra veckan Bengtsfors för att få inspiration och lära sig mer om Bengtsfors kommuns och Mötesplats Stenebys satsning på cirkulär omställning som görs tillsammans med näringslivet – RiK Symbios Bengtsfors.

Vi är så stolta över att RiK Symbios Bengtsfors är ett exempel för andra kommuner och regioner att inspireras av gällande cirkulär omställning i näringslivet, säger Jeanette Lindh Svanqvist näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun och Vera Telemo hållbarhetsstrateg Mötesplats Steneby

Bengtsfors kommuns och Mötesplats Stenebys satsning på symbiossamverkan tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund har på kort tid resulterat i nya affärsmöjligheter och samarbeten i näringslivet med resurseffektivitet och cirkularitet i fokus.

Bengtsfors satsning har lyfts fram som exempel att inspireras av hos bland annat SKR och RISE - Centrum för industriell urban symbios och det var via SKR som Västerås Stad uppmärksammade och blev nyfikna på Bengtsfors arbete. Från Västerås Stad deltog Eva Lilja näringslivsdirektör, Pia Norstedt utvecklingschef och Monica Hed Johansson utvecklingsstrateg.

Dagens program innehöll; en genomgång av satsningen från inledande arbete till genomförande, resultat, lärdomar och fortsättning, ett möte med delar av RiK Symbios styrgrupp och näringslivsambassadörer samt ett uppskattat besök på Open Wood i Dals Långed.

Bild som visar rundvisning på Open Wood

Hannes Blixt möbeldesigner och tillverkare berättar för Pia Norstedt, Monica Hed Johansson och Eva Lilja från Västerås Stad om projektet tillsammans med Svenskt Trä och Tekniska muséet i Stockholm där Open Wood på ett experimentellt och utforskande sätt utvecklat möbler till en ny miljö på Tekniska muséet. Utgångspunkten är att använda virke med kvist, en kvalitet som idag ofta kasseras.

Dagen bjöd förutom diskussioner om cirkulär omställning tillsammans med näringslivet även på intressanta jämförelser mellan landsbygdskommun och storstadskommun och många härliga skratt. Bengtsfors och Västerås kommer framåt följa varandras satsningar på grön omställning och lära av varandra.

Vilken fantastisk dag och upplägg ni har bjudit oss på, stort tack! Vi har fått med oss mycket inspiration och värdefulla insikter inför vårt fortsatta arbete sa Eva Lilja näringslivsdirektör Västerås Stad innan det var dags för avfärd i snöyran tillbaks till Västerås

Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby tackar för det trevliga och lärorika besöket och önskar Västerås Stad all framgång i sin satsning!

RiK SYmbios Bengtsfors

I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på omställning till cirkulär ekonomi tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund.
Här kan du läsa mer om satsningen: RiK Symbios Bengtsfors

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2024
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist