Ett RiKare nyhetsbrev #2

Kreativt tillsammansarbete på en av höstens träffar. På bilden: Iréne Malmberg Sensus, Zina Aboud Bengtsfors kommun, Ferdrik Bergstrand RISE, Ola Andersson WOUP, Peter Carlsson Chalmers Industriteknik, Daniel Jonasson Fridh&Hell, Håkon Due Billingsfors Lövträ, Jan Oscarsson Innovatum, Anders Isaksson VPK Group, Thomas Bayer IUC Dalarna, Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun

Våren är på ingång och mycket är på gång inom satsningen på cirkulär ekonomi och symbiossamverkan som görs tillsammans med det lokala näringslivet - RiK Symbios Bengtsfors. Vi är nu över 100 företag och organisationer i nätverket och fler tillkommer löpande. Vi har haft en inspirerande, kreativ och aktiv höst och våren fortsätter i samma anda. I vårt andra nyhetsbrev kan du läsa om tidigare och kommande aktiviteter, resultat och lärdomar. Väl mött!

Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun och Vera Telemo Mötesplats Steneby Fotograf: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

Reflektioner från ett RiKare år

Vi har det senaste året lärt oss mycket om vad som driver en framgångsrik symbiossamverkan och får nu dela med oss av våra insikter till andra kommuner, regioner, aktörer och företag. Det ger oss energi, ny kunskap, ett ännu större nätverk och ännu bättre möjligheter att facilitera symbiossamverkan i Bengtsfors och Dalsland.

En av de viktigaste och kanske tydligaste insikterna är att det behövs kunskap om materialet, hantverket, design- och designprocesser för att kunna identifiera innovativa lösningar som både resulterar i nya affärsmöjligheter och snabbar på den cirkulära omställningen.

Vår plats, vårt företags- och kompetenskluster har unika förutsättningar att vara en mylla för samarbeten, affärer och produkter. Vi har en lång tradition och kunskap inom både industri, automation, materialet, hantverket, design- och designprocesser men vi ser också att det finns ett glapp. Ett glapp mellan olika branscher, kunskaper och perspektiv som behöver överbryggas för att vi tillsammans ska lyckas med den cirkulära omställningen.

En av målsättningarna i RiK Symbios Bengtsfors är att överbrygga glappet mellan branscher och kunskaper genom att erbjuda kreativa mötesplatser där exempelvis hantverkare och designers får undersöka vilka affärsmöjligheter som kan skapas av industrins restströmmar (spill). Dessa mötesplatser har redan resulterat i en rad nya samarbeten och affärsmöjligheter.

Nu ser vi fram emot en RiK:are vår tillsammans med er! Vi bygger tillsammans ett växande konto av symbios- och affärsmöjligheter. Ett konto som inte bara kommer snabba på den cirkulära omställningen utan också leda till ökad konkurrenskraft och arbetstillfällen.

Tillsammans blir vi RiK:are!
Jeanette och Vera

En RiKare vår

Välkommen till RiK Symbios Bengtsfors andra nyhetsbrev där vi samlar information om aktiviteter, erbjudanden och inspiration med fokus på hållbar cirkulär omställning. Har du något du vill dela? Hör av dig så tar vi med det i nästa nyhetsbrev. Kontaktuppgifter finns längst ner i nyhetsbrevet.

Ett Rikare nyhetsbrev #2 finns även att ladda ner här Länk till annan webbplats.

Företagsfrukost 7 mars Åmål

Åmåls kommun, tillsammans med Mötesplats Steneby, arrangerar en företagsfrukost med temat samverkan för hållbarhet. Vi från RiK Symbios Bengtsfors presenterar vårt arbete med symbiossamverkan och cirkulär ekonomi. Vi kommer också få höra från två symbioser; specialemballage av träspill där företagen Sven Johansson Bygg, Axel P /Bolist, Fridh & Hell, INWOCO, Trallen, Lattix och WOUP samverkar för en lokal värdekedja och arbetet med att skapa rumsavskiljare från kasserade entrémattor som Rikstvätt Bengtsfors, Textilt återbrukscentrum och Open Wood arbetat med.

Mer info och anmälan finner du här: Företagsfrukost i Åmål 7 mars om cirkulära samarbets- och affärsmöjligheter i Dalsland - Bengtsfors kommun Länk till annan webbplats.

Frukostturné runt om i Bengtsfors kommun

Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby åker på frukostturné under våren för att träffa företagare runt om i kommunen. Första turnéstoppet blir i Årbol på Årbols Företagscenter 27 mars klockan 07.45 till 09.30.

Du bjuds på kaffe, smörgås, mingel, en presentation av Årbols Företagscenters verksamhet samt information om vad som är på gång i kommunen och näringslivet. Du får även veta mer om satsningen på cirkulär omställning tillsammans med lokala näringslivet, RiK Symbios Bengtsfors.

Mer information och anmälan här Företagarfrukost på Årbols Företagscenter 27 mars Länk till annan webbplats.

Vi återkommer inom kort gällande följande turnéstopp i Bäckefors 17 april (VPK Packaging) och i Gustavsfors 16 maj (Vänna Gård).

Studiebesök Vestre The Plus

Den 10 april bjuder RiK Symbios Bengtsfors in till en studieresa till Vestres fabrik The Plus utanför Charlottenberg i Norge (Vestre will build the world's most environmentally friendly furniture factory (theplus.no) Länk till annan webbplats.). Vestre är en norsk tillverkare av stadsmöbler som bestämde sig för att bygga “världens mest miljövänliga möbelfabrik”. År 2022 stod deras fabrik The Plus klar, på plats mitt i skogen.

Fokus i Vestres cirkulära arbete är på produktens nästa liv samt långsiktig design och reparation. Genom att använda material av hög kvalitet och designa möbler i tidlös skapas möbler kan användas och älskas under lång tid. Möbler som dessutom går att reparera då Vestre erbjuder reparationstjänster.

Under studiebesöket kommer du få en inblick i Vestres arbete med cirkularitet och ta del av inspireras av Vestres hållbara fabrik och tillverkningsprocesser. Vi får en rundvisning i fabriken och kommer få höra om utvecklingen av The Plus av projektledarna som varit med sedan starten.

Praktiska detaljer

  • Kostnad 250 kronor per person (självkostnadspris, resa och inträde). Studenter deltar gratis.
  • Vi bjuder på smörgås och kaffe på vägen upp (meddela eventuell specialkost). Vi gör lunchstopp i Charlottenberg, var och en står för egen lunch, alternativt tar med matsäck.
  • Avresa klockan 07.15 från Hemslöjdsvägen 1, Dals Långed och därefter klockan 07.30 från Stationsgatan 5 (Järnvägsstationen DVVJ) i Bengtsfors
  • Hemkomst cirka klockan 16.00
  • Anmälan sker senast den 8 april till: vera@motesplatsstenby.se

Avstampskonferens för RiK Symbios 29 maj

Den 29 maj klockan 9.30 till 12.00 har vi avstampskonferens för RiK Symbios Bengtsfors där vi både tittar på resultat och lärdomar hittills och tillsammans tar ett rejält avstamp inför fortsatt satsning på cirkulär omställning i Bengtsfors och Dalsland.

Hösten 2023 - vad har hänt sen sist?

Checklista: Från idé till verklighet för industriell symbios

Att arbeta med industriell symbios är någonting nytt och på frammarsch, särskilt när samverkan sker mellan små- och medelstora företag. För att underlätta starten av den här typen av resursdelning har SWECO på uppdrag av RiK Symbios Bengtsfors tagit fram en checklista för symbiossamverkan. Checklistan har sedan uppdaterats och förbättrats av det lokala företaget WOUP genom arbetet med specialemballage från träspill (se nedan).

Specialemballage från träspill

En av de symbiosmöjligheter som kommit fram i kartläggningen är att bygga specialemballage av lokalt träspill. Detta testas nu i samverkan mellan flera dalsländska företag. Träspill från Sven Johansson Bygg, Axel P/Bolist och Fridh & Hell kommer bearbetas av Åmålsföretaget Trallen för att undersöka om det går att bygga pall och specialemballage av restbitarna. Som behovsägare och kund har Bengtsforsföretaget Lattix varit med. Företaget Wood Upcycling (WOUP) har varit processledare för initiativet och ansvarat för att testa checklistan (se ovan) på ett verkligt case.

Designsprint: Lokala restströmmar av trä

Lokala restströmmar av trä bearbetades av designerna Robert Curran, Marc Hoogendijk, Kacper Adams och Anna Robinson på Open Wood under tidig höst. Restströmmarna kom från Bengtsforsföretagen Signera av Sweden, VPK Packaging, Axel B och Billingsfors Lövträ. Resultatet redovisades på en träff den 19 oktober, lampor gjorda av pappersrullar hänger nu i Långeds Garderob i Dals Långed och flera av de andra produkterna undersöks vidare för möjlig produktion.

Skärmvägg

Under våren togs en design på en skärmvägg fram från Rikstvätts Bengtsfors utkasserade entrémattor. Just nu pågår ett arbete med att se hur man kan ta vidare produkten och undersöka möjligheten att producera en nollserie.

Arbetskläder från Trollhättan Energi får nytt liv

Trollhättan Energi AB har i samband med byte av logotyp gjort en satsning på cirkulära arbetskläder. En av utmaningarna de mötte var svårigheten att materialåtervinna textil från förbrukade arbetskläder.Trollhättan Energi tog då hjälp av Textilt Återbrukscentrum i Dals Långed. Textilt Återbrukscentrum har bland annat genomfört innovationssprintar i samverkan med studenter från HDK Valand - Campus Steneby och Stenebyskolan för att hitta nya innovativa sätt att materialåtervinna de förbrukade arbetskläderna. Bland annat har kläderna omvandlats till personligt anpassade arbetskläder, väskor och möbelklädslar.

Läs Trollhättan Energis artikel här: Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder Länk till annan webbplats.

Kickstarta ditt företags hållbarhetsarbete

I september bjöd RiK Symbios Bengtsfors och Almi Väst in till en workshop för företag som vill komma igång eller komma vidare med sitt företags hållbarhetsarbete. Under workshopen fick deltagarna bland annat identifiera och prioritera hållbarhetsområden och påbörja arbetet med en initial strategi och konkret handlingsplan. En viktig slutsats var att företagens hållbarhetsarbete både bidrar till grön omställning och gör företagen mer konkurrenskraftiga och rustade att vinna kunder och affärer. Vill du veta hur du kan kickstarta ditt företags hållbarhetsarbete? Hör av dig till Jeanette eller Vera så sätter vi dig i kontakt med IUC Väst och Energikontor Väst.

Stort engagemang och mycket bra dialoger på Almis workshop där deltagarna identifierade och prioriterade hållbarhetsområden. Från vänster i bild: Jens Sjöström Glaskedjan Bengtsfors, Vera Telemo Mötes Plats Steneby, Anders Johansson Friluften, Bernt Fredriksson BF Bygg, Ulf Godtman FTG Cranes, Sofia Norberg Almi Väst, Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun, Elin Stark Almi Väst

RISE webbinarium

I oktober blev vi inbjudna att hålla ett inspirationsseminarium på RISE - Centrum för Industriell Urban Symbios om RiK Symbios Bengtsfors. Jeanette och Vera berättade om satsningen från start till genomförande samt resultat och lärdomar hittills. Deltagarna på webinariet var experter, forskare, verksamheter, kommuner och företag som på olika sätt engagerar sig i omställningen till cirkulär ekonomi. Dialogen under webinariet gav nya perspektiv, kontakter och uppslag samt en rejäl energipåfyllning i fortsatt process. Här kan du se seminariet som är ca 40 minuter: RiK Symbios Bengtfors - Centrum för Industriell Urban Symbios Länk till annan webbplats.

Energieffektivisera ditt företag

I november bjöd RiK Symbios Bengtsfors och IUC Väst tillsammans med Energikontor Väst in till en workshop för företag som ville ha hjälp att komma igång eller komma vidare med sitt företags energieffektiviseringsarbete. Deltagarna fick bland annat lära sig mer om de energiutmaningar vi står inför och få hjälp att identifiera möjliga områden för sitt företags energieffektivisering.

Vi fick exempel på hur företag genom att analysera timdata, förstå sin energiförbrukning och sätta fokus på energieffektivisering kan sänka sin förbrukning med 20-25% utan några större investeringar. En viktig lärdom var att en stor del av energin förbrukas när företaget inte skapar värde. Vill du veta hur du kan energieffektivisera ditt företag? Hör av dig till Jeanette eller Vera så sätter vi dig i kontakt med IUC Väst och Energikontor Väst.

En energigivande förmiddag med värdefull kunskap och många praktiska tips och exempel från både små och stora företag. Sittande från vänster: Andreas Persson Ahlstrom, Johan Ekenberg 1745 Electric, Jimmy Alwin 1745 Electric, Ulf Godtman FTG Cranes, Lars Ove Lindh Rakama, Peter Bratt IUC Väst. Stående från vänster: Magnus Flink Energikontor Väst, Fredrik Stigebrandt 1745 Electric, Pontus Gyllenberg Dalslands Aktiviteter, Fredrik Johansson IUC Väst, Peter Berg Energikontor Väst, Camilla Johansson IUC Väst, Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun

Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun, Vera Telemo Mötesplats Steneby, Jonas Fred Hell Fridh & Hell Bygg berättade om RiK Symbios Bengtsfors och samverkan mellan kommun och företag på konferensen Framtid Västra Götaland i Göteborg.

Framtid Västra Götaland

I november blev vi inbjudna att hålla ett inspirationsseminarium på konferensen Framtid Västra Götaland som arrangeras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Årets tema var grön omställning och hur vi genom samverkan kan accelerera omställningen. Under delseminariet “Effektiv samverkan för grön omställning" som landshövding Sten Tolgfors inledde berättade Jeanette och Vera om RiK Symbios Bengtsfors och hur samverkan skapar förutsättningar för grön omställning. I följande panelsamtal med näringslivsrepresentanter om vikten av samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga i den gröna omställningen deltog Jonas Fred Hell från Fridh och Hell’s Bygg. Jonas är en av medlemmarna i RiK Symbios styrgrupp och har varit engagerad i satsningen sedan starten.

Deltagarna på SNIUS årskonferens 2023 på besök hos Regenergy Frövi

SNIUS nätverkets årskonferens 2023 i Örebro

Jeanette deltog i november på SNIUS nätverkets Länk till annan webbplats. (Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios) årskonferens i Örebro tillsammans med 70 andra aktörer. Dag 1 fick vi lyssna på många inspirerande företag som tar till vara på det som blir över och exempel på nya affärsmöjligheter. Vi fick även göra ett mycket intressant studiebesök på Regenergy Frövi, ett stort symbiosprojekt där värme tas från Billerud Frövi till ett enormt växthus på 100 000 m2 där 8000 ton tomater ska odlas med start 2024, här finns mer information om Regenergy Frövi Länk till annan webbplats. . Dag 2 var fokus på hur aktörer på olika nivåer (det offentliga och näringslivet på lokal, regional och nationell nivå) kan främja symbiossamverkan genom att samordna, forma och bygga strukturer som underlättar symbios och innovationskraft. Två mycket inspirerande dagar med mycket dialog och nätverkande.

RiK Symbios Bengtsfors uppmärksammas av SKR

Vi är så stolta över att SKR lyfter fram RiK Symbios Bengtsfors som ett framgångsexempel för andra kommuner och regioner att inspireras av gällande cirkulär omställning i näringslivet. Mer information och länk till SKR:s lärande exempel här: RiK Symbios Bengtsfors uppmärksammans av SKR Länk till annan webbplats.

Tips!

Förnybart i Väst: Kostnadsfritt och skräddarsytt expertstöd inom förnybar energi

Företag står inför stora utmaningar och möjligheter när det gäller investeringar i, och produktion av, förnybar energi. Genom den regionala satsningen Förnybart i Väst erbjuds små- och medelstora företag skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling av Energikontor Väst med syftet att öka investeringarna i och användningen av förnybar energi. Mer information här: Förnybart i Väst Länk till annan webbplats.

Artikel från Aktuell Hållbarhet

Opinionsartikel skriven av företagen* inom Hagainitiativet som beskriver hur övergången till en cirkulär ekonomi minskar trycket på den biologiska mångfalden samtidigt som det skapar jobb. Skribenterna ser arbetet för minskad klimatpåverkan och gynnad biologisk mångfald som en integrerad del av sina affärsstrategier och för att minska sina verksamheters risker. Skribenterna lämnar flera förslag till regering och riksdag hur övergången kan snabbas på. Läs mer här: Mer cirkulär ekonomi avgörande för biologisk mångfald och klimat Länk till annan webbplats.

*) Stena Recycling, Löfbergs, JM, HKScan, Preem, Coca Cola, White Arkitekter, Mc Donalds, Lantmännen, Axfood

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2024
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist