RiK Symbios Bengtsfors uppmärksammas av SKR

Vi är så stolta över att SKR lyfter fram RiK Symbios Bengtsfors som ett exempel för andra kommuner och regioner att inspireras av gällande cirkulär omställning i näringslivet! Bengtsfors kommuns och Mötesplats Stenebys satsning på symbiossamverkan tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund har på kort tid resulterat i nya affärsmöjligheter och samarbeten i näringslivet med resurseffektivitet och cirkularitet i fokus.

SKR:s lärande exempel - RiK Symbios Bengtsfors

På SKR:s sida för lärande exempel kan du läsa mer om RiK Symbios Bengtsfors bakgrund, genomförande, aktiviteter, resultat och lärdomar fram till hösten 2023.

Vi satsar på symbiossamverkan genom att utgå från det lokala näringslivets behov och vilja att samarbeta. Vår roll är att vara en katalysator och facilitator som skapar kreativa möten mellan olika kunskaper och perspektiv. Möten som leder till nya samarbeten och affärer, som bidrar till utveckling och arbetstillfällen samt ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle, berättar Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun och Vera Telemo Mötesplats Steneby.

Resultat hittills i korthet

Under 2023 har ett aktivt nätverk med över 100 deltagare från företag och verksamheter formats. Totalt har närmare 200 personer deltagit på de olika aktiviteter och mötesplatser RiK Symbios Bengtsfors bjudit in till.

Ett flertal affärs- och symbiosmöjligheter har identifierats i nätverket vilket resulterat i nya affärsmöjligheter och samarbeten. Aktörer som Almi Väst, IUC Väst, RISE och Sweco deltar i de olika aktiviteterna vilket ger tillgång till kunskap, verktyg, rådgivning och stöd i både de affärs- och symbiosmöjligheter som identifieras samt även i företagens egna omställningsarbete.

Satsningen har under året som gått även uppmärksammats som exempel att inspireras av på RISE Centrum för Industriell Urban Symbios samt på Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens konferens Framtid Västra Götaland med tema grön omställning.

Mer information och kontaktuppgifter

Vill du veta mer om vår satsning finns mer information och kontaktuppgifter nedan.

RiK Symbios Bengtsfors

I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på omställning till cirkulär ekonomi tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund.
Här kan du läsa mer om satsningen: RiK Symbios Bengtsfors

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo
Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist